Bài 33 : Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

lê thị thanh hằng 23

trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ,gthich vì sao sông ngòi lại cs đặc điểm như vậy

Wither Skeleton Creeper
Wither Skeleton Creeper 20 tháng 6 2020 lúc 16:31

Đặc điểm chung.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố khắp cả nước, đa số sông nhỏ, ngắn, dốc

- Hướng chảy chính:

+ Tây Bắc-Đông Nam (sông Đà, sông Cả, sông Mã ...)

+ Hướng vòng cung (sông Lô, sông Gâm, sông Cầu)

- Chế độ nước: có 2 mùa lũ và cạn

- Phù sa: hàm lượng phù sa lớn 200 triệu tấn/ năm

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 20 tháng 6 2020 lúc 15:54

Đặc điểm chung.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố khắp cả nước, đa số sông nhỏ, ngắn, dốc

- Hướng chảy chính:

+ Tây Bắc-Đông Nam (sông Đà, sông Cả, sông Mã ...)

+ Hướng vòng cung (sông Lô, sông Gâm, sông Cầu)

- Chế độ nước: có 2 mùa lũ và cạn

- Phù sa: hàm lượng phù sa lớn 200 triệu tấn/ năm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN