Ôn tập cuối năm phần số học

Nguyễn Thị Trang Nhung

Một khối học sinh xếp hàng 2,hàng 3,hàng 4,hàng 5,hàng 6 đều thiếu 1 người ,nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ.Biết số học sinh nhỏ hơn 300.Tính số học sinh.

Giúp mk với .Mk sắp thì rồi🥺

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 16 tháng 6 2020 lúc 20:14

Gọi số học sinh cần tìm là x (x ∈ N*)

Theo đề bài, ta có :

x + 1 ⋮ 2;3;4;5;6 ; x ⋮ 7 ; x < 300

Vậy x + 1 ∈ BC (2;3;4;5;6)

BCNN (2;3;4;5;6) = 60

BC (2;3;4;5;6) = B (60) = {0; 60; 120; 180; 240; 300}

Ta có bảng sau

x + 1 60 120 180 240 300
x 59 119 179 239 299

Vì x ⋮ 7

Nên 59; 179; 239; 299 bị loại

x = 119

Vậy số học sinh khối này là 119 học sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN