Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Bông Y

Giúp với ạ! Cho tam giác ABC vuông tại A có AC=8cm, BC=10cm, BD là phân giác của góc ABC, BA=BE(E thuộc BC); HB vuông góc với BC( H thuộc BC, AH giao với BD tại I, CK vuông góc với BD tại H. CM AH+BC>AB+AC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN