Bảng tính điện tử

Mưa rơi vào phòng

Chương trình dịch là gì?

Tin Học ư ! Dễ ợt
3 tháng 10 2016 lúc 16:28

Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình đích được thể hiện bằng ngôn ngữ máy và chương trình đích này có thể chạy (thực thi) trên máy tính được.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Bích Thiên
10 tháng 10 2016 lúc 9:05

hương trình dịch là chương trình dịch từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy 

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
4 tháng 10 2016 lúc 20:17

Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình đích được thể hiện bằng ngôn ngữ máy và chương trình đích này có thể chạy (thực thi) trên máy tính được.

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 12 2017 lúc 21:12

chương trình dịch là chươngtrình dịch từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN