Bài 14. Định luật về công

Nguyễn Nấm Bảo

Có ai chỉ hộ em làm sao giải cái bài này vs

Đưa một vật có trọng lượng F=500N từ mặt đất lên độ cao 50m

tính công đưa vật lên theo chiều thẳng đứng

Lamkhánhdư
15 tháng 6 2020 lúc 20:17

Công đưa vật lên là : A = F . s = 500 .50 = 25000J

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Noisy Boy

Người ta đưa một vật nặng 3kg lên cao 4m bằng các cách sau: - Kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng - Dùng hệ thống ròng rọc như hình 13.3 (Sách giáo khoa Vật lý 8) để đưa vật lên - Dùng mặt phẳng nghiêng dài 6m - Dùng mặt phẳng nghiêng dài 8m

Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách tích chọn câu đúng.

1. Lực kéo vật trực tiếp theo phương thẳng đứng có độ lớn: *

20N

30N

10N

15N

2. Công trong cách nào lớn nhất? *

Sử dụng ròng rọc

Sử dụng mặt phẳng nghiêng dài hơn.

Kéo vật lên trực tiếp

Công là như nhau

3. Công kéo vật lên khi sử dụng mặt phẳng nghiêng 8m là: *

60J

960J

120J

240J

4. Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng 8m là *

20N

15N

30N

60N

5 Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng 6 m là: *

15N

20N

30N

60N

6. Công kéo vật lên bằng ròng rọc là: *

Hình ảnh không có chú thích

240J

120J

960J

60J

7. Dùng ròng rọc thì phải kéo dây đi một đoạn là bao nhiêu? *

4m

6m

2m

8m

8. Lực kéo đầu dây khi sử dụng hệ thống gồm 1 ròng rọc động là:

15N

20N

30N

60N

5

9. Trong trường hợp nào được lợi về lực nhất? *

Lực kéo khi sử dụng mặt phẳng nghiêng 8m và lực kéo khi sửu dụng 1 ròng rọc động.

Lực kéo khi kéo vật trực tiếp.

Lực kéo khi sử dụng mặt phẳng nghiêng 8m.

Lực kéo khi sử dụng mặt phẳng nghiêng 6m và lực kéo khi sửu dụng 1 ròng rọc động.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN