Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Thanh Bình

Cho đường tròn (O;R) và một điểm A nằm bên ngoài đương tròn sao cho OA=3R . Từ A vẽ hai tiếp tiếp AC AB với (O)

a) Chứng minh OBAC nội tiếp

b) Từ B vẽ đương thẳng song song với AC , đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại D , AD cắt đường tròn (O) tại E . Chứng minh AE.AD =AB2 . Từ đó suy ra tích AE.AD ( theo R)

c) Tia BE cắt AC tại F . Chứng minh F là trung điểm của AC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN