Quang học lớp 7 - Hỏi đáp

Câu 1:

Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phẳng?

 • Bề mặt sần sùi.

 • Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ hầu hết ánh sáng chiếu tới nó

 • Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu tới nó

 • Mặt rất phẳng

Câu 2:

Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

 • Chỉ là chùm sáng phân kì

 • Chỉ là chùm sáng song song.

 • Chỉ là chùm sáng hội tụ

 • Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội

Câu 3:

Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn có công suất lớn. Đó là

 • để tăng cường độ sáng cho lớp học.

 • để trang trí cho lớp học đẹp hơn.

 • để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài.

 • để cho học sinh không bị chói mắt.

Câu 4:

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ gỗ khi đóng kín là do

 • ánh sáng không truyền được từ vật đến mắt ta

 • khi đóng kín các vật không sáng

 • ánh sáng từ vật không truyền đi

 • các vật không phát ra ánh sáng

Câu 5:

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng

 • tia sáng bị hội tụ tại một điểm

 • tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính

 • tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn

 • tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

Câu 6:

Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 7:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

 • ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Câu 8:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

 • Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.

 • Vào ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • Vào ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

 • Khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, ta chỉ nhìn thấy phía sau Mặt Trăng tối đen.

Câu 9:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng l. Một điểm sáng S nằm trong khoảng giữa hai gương. Qua hai gương cho:

 • 4 ảnh

 • 10 ảnh

 • 6 ảnh

 • Vô số ảnh

Câu 10:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng Một điểm sáng S giữa hai gương cách gương một khoảng 0,4 m. Khoảng cách giữa hai ảnh thứ nhất của S qua hai gương

 • 1,2 m

 • 1 m

 • 2 m

 • 1,4 m

 • khocroikhocroikhocroi

1 câu trả lời
Câu 1:

Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời.

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời.

 • Một phần Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

Câu 2:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương phẳng cho chùm sáng phản xạ là:

 • Chùm song song trong mọi trường hợp.

 • Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

 • Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

 • Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Câu 3:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

 • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phẳng.

 • Ảnh luôn đối xứng với vật qua các gương.

 • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

 • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Câu 4:

Khi nói về đường đi của ánh sáng tới gương cầu lõm. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Khi phản xạ trên gương cầu lõm, phương của tia tới và tia phản xạ sẽ trùng nhau khi tia tới đi qua tâm gương.

 • Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm hội sáng hội tụ.

 • Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm sáng phân kỳ.

 • Tia sáng tới khi gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

Câu 5:

Gương cầu lõm có tác dụng:

 • Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ đi ra từ một điểm.

 • Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia song song.

 • Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ phân kỳ khác.

 • Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

Câu 6:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

 • Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

 • Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

 • Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

 • Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Câu 7:

Khi nói về sự tạo ảnh của các gương. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Gương phẳng luôn cho ảnh ảo lớn bằng vật.

 • Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

 • Gương cầu lõm luôn cho ảnh lớn hơn vật.

 • Gương cầu lõm có thể cho ảnh ảo hoặc ảnh thật.

Câu 8:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lồi cho chùm sáng phản xạ là:

 • Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

 • Chùm song song trong mọi trường hợp.

 • Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

 • Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Câu 9:

Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương với góc tới bằng , sau khi phản xạ qua hai gương thu được chùm tia phản xạ JR song song với SI (hình 4). Khi đó, góc hợp bởi giữa tia IJ và gương có giá trị bằng:

Câu 10:

Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương với góc tới bằng , sau khi phản xạ qua hai gương thu được chùm tia phản xạ JR song song với SI (hình vẽ). Khi đó, góc hợp bởi tia JR và gương có giá trị bằng:

3 câu trả lời

Câu 1:

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi

· Mặt Trời bị Trái Đất che khuất.

· Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

· Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.

· Trái Đất đi vào vùng phía sau Mặt Trăng.

Câu 2:

Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

· Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng.

· cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

· mắt hướng ra phía cánh đồng.

· cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng.

Câu 3:

Trường hợp có hiện tượng gây ô nhiễm tiếng ồn là

· tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

· tiếng máy nổ hoạt động giữa buổi trưa.

· nghe nhạc trong phòng kín.

· xem vô tuyến truyền hình.

Câu 4:

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào ta có thể nghe rõ tiếng vang?

· Nói to trong phòng học.

· Nói to trong phòng tắm đóng kín cửa.

· Nói to khi đứng trên chiếc tàu ngoài khơi.

· Nói to trong những hang động lớn.

Câu 5:

Vật nào dưới đây không phát ra âm?

· Đàn organ chưa nối với nguồn điện.

· Cái chiêng mà người nghệ sĩ đang đánh.

· Cái kèn mà người nghệ sĩ đang thổi.

· Cây sáo mà người nghệ sĩ đang thổi.

Câu 6:

Ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc gần bằng

· 1080 triệu km/h.

· 10,8 triệu km/h.

· 1,08 triệu km/h.

· 108 triệu km/h.

Câu 7:

Chiếu một tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc , thu được một tia phản xạ hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt gương và phương thẳng đứng bằng

·

·

·

·

Câu 8:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì

· mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta.

· có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Câu 9:

Hai gương phẳng hợp với nhau một góc . Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương thu được tia phản xạ theo hướng IJ. Để tia phản xạ IJ song song với gương thứ hai thì góc tới gương có giá trị bằng.

·

·

·

·

Câu 10:

Đặt ngọn nến cao 15 cm trước gương cầu lồi, ảnh của ngọn nến quan sát được trong gương là

· ảnh ảo, bằng 15 cm.

· ảnh ảo, nhỏ hơn 15 cm.

· ảnh ảo, bằng 30cm.

· ảnh ảo, lớn hơn 15cm.

Câu 1:

Ánh sáng truyền qua được vật nào?

· bức tường gạch.

· cửa gỗ.

· gương phẳng.

· tấm thủy tinh.

Câu 2:

Âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn là

· tiếng loa phóng thanh ở đầu xóm.

· tiếng kẻng báo thức hết giờ nghỉ trưa.

· tiếng chim hót cạnh nhà ở giữa buổi trưa.

· mở nhạc to trong khu dân cư giữa buổi trưa.

Câu 3:

Trường hợp có hiện tượng gây ô nhiễm tiếng ồn là

· tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

· tiếng máy nổ hoạt động giữa buổi trưa.

· nghe nhạc trong phòng kín.

· xem vô tuyến truyền hình.

Câu 4:

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi

· Mặt Trời bị Trái Đất che khuất.

· Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

· Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.

· Trái Đất đi vào vùng phía sau Mặt Trăng.

Câu 5:

Kết luận nào dưới đây không đúng?

· Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm rất kém.

· Tấm xốp là vật có khả năng phản xạ âm tốt.

· Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt.

· Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

Câu 6:

Trong 1,5 phút, một lá thép thực hiện được 1800 dao động. Tần số dao động của lá thép là

· 200 Hz.

· 1200 Hz.

· 20 Hz.

· 30 Hz.

Câu 7:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì

· mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta.

· có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Câu 8:

Vật nào dưới đây không phát ra âm?

· Đàn organ chưa nối với nguồn điện.

· Cái chiêng mà người nghệ sĩ đang đánh.

· Cái kèn mà người nghệ sĩ đang thổi.

· Cây sáo mà người nghệ sĩ đang thổi.

Câu 9:

Một người cao 1,66 m đứng trên mặt đất đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng,mắt người đó cách đỉnh đầu 16 cm. Chiều cao tối thiểu của gương để người đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương là

· 16 cm

· 75 cm

· 83 cm

· 91 cm

Câu 10:

Hai gương phẳng hợp với nhau một góc . Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương thu được tia phản xạ theo hướng IJ. Để tia phản xạ IJ song song với gương thứ hai thì góc tới gương có giá trị bằng.

·

·

·

·

Câu 1:

Trường hợp có hiện tượng gây ô nhiễm tiếng ồn là

· tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

· tiếng máy nổ hoạt động giữa buổi trưa.

· nghe nhạc trong phòng kín.

· xem vô tuyến truyền hình.

Câu 2:

Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

· Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng.

· cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

· mắt hướng ra phía cánh đồng.

· cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng.

Câu 3:

Để nhìn thấy một vật thì

· vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.

· vật ấy phải được chiếu sáng.

· phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

· vật ấy phải là nguồn sáng.

Câu 4:

Đặt một chiếc bút chì như thế nào trước gương phẳng để thu được ảnh của nó song song, cùng chiều với vật?

· vuông góc với mặt gương.

· song song với mặt gương.

· hợp với gương một góc .

· hợp với gương một góc .

Câu 5:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì

· mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

· có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta.

· có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Câu 6:

Chiếu một tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc , thu được một tia phản xạ hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt gương và phương thẳng đứng bằng

·

·

·

·

Câu 7:

Khi đi lại gần khán đài có dàn nhạc đang biểu diễn, tiếng nhạc mà ta nghe được

· càng to.

· càng kéo dài.

· có tần số càng giảm.

· có vận tốc càng giảm.

Câu 8:

Ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc gần bằng

· 1080 triệu km/h.

· 10,8 triệu km/h.

· 1,08 triệu km/h.

· 108 triệu km/h.

Câu 9:

Đặt ngọn nến cao 15 cm trước gương cầu lồi, ảnh của ngọn nến quan sát được trong gương là

· ảnh ảo, bằng 15 cm.

· ảnh ảo, nhỏ hơn 15 cm.

· ảnh ảo, bằng 30cm.

· ảnh ảo, lớn hơn 15cm.

Câu 10:

Trong những biện biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm ồn sau đây. Biện pháp nào không phù hợp?

· Tác động vào nguồn âm.

· Phân tán âm trên đường truyền.

· Tạo ra sự phản xạ âm.

· Ngăn chặn sự truyền âm.

Được cập nhật 10/01/2017 lúc 17:12 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.