Quang học lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ai giỏi Vật Lý thì giúp tui nha, mơn nhìuhihi

1.Chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng nằm ngang. Nếu giữ nguyên tia này rồi quay gương đi một góc α quanh một trục O nằm trong mặt gương và vuông góc với mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến thì tia phản xạ sẽ quay một góc bằng bao nhiêu? Xét hai trường hợp:

a/Trục O đi qua điểm tới I

b/Trục O không đi qua điểm tới I

2.Một người cao 1,75m đứng trước một gương phẳng được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 15cm.

a/Tính chiều cao tối thiểu của gương và khoảng cách nhiều nhất từ gương đó tới sàn nhà để người đó nhìn được toàn bộ ảnh của mình trong gương.

b/Các kết quả trên có phụ thuộc vào khoảng cách từ người đó tới gương không? Vì sao?

3.Chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng nằm ngang G1, cho tia phản xạ IR1. Nếu giữ nguyên tia tới SI nhưng quay gương đi một góc α (G1 chuyển thành G2) quanh một trục O đi qua I (hình dưới), nằm trong mặt gương và vuông góc với mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới và pháp tuyến thì cho ta tia phản xa IR2. Hãy:

a/Vẽ các tia phản xạ IR1 và IR2.

b/Tính góc hợp bởi hai tia phản xạ IR1 và IR2 (tức khi quay gương một góc bằng α thì tia phản xạ sẽ quay một góc bằng bao nhiêu?)

4.Cho hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào vào nhau và tạo với nhau một góc α. Đặt một điểm sáng S nằm trên đường phân giác của góc α nói trên. Hãy xác định số ảnh của S tạo bởi hai gương khi:

a/ α=80 độ

b/ α=90 độ

c/ α=120 độ

d/ Tìm số ảnh khi α=\(\frac{2\pi}{n}\) với n là số nguyên

(Lần đầu mk vẽ hình trên này, xấu thì mấy bn thông cảm nhavui)

Được cập nhật 11 giờ trước (3:44) 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.