Quần xã sinh vật

︵✰Ah
11 tháng 3 lúc 22:28

Tham khảo

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Bình luận (1)
Havee_😘💗
18 tháng 6 2020 lúc 19:59

Bình luận (0)
Trịnh Long
16 tháng 6 2020 lúc 13:04

So sánh sự sinh sản của ếch và cá:

Tên loài Thụ tinh Sinh sản Tập tính Số lượng
Ếch Thụ tinh ngoài. Đẻ trứng.

- Gọi ếch cái để ghép đôi.

- Ếch cái cõng ếch đực, ếch đực ôm ngang ếch cái và tìm đến bờ nước để đẻ.

- Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó.

Từ 2500 - 5000 trứng.
Thụ tinh ngoài. Đẻ trứng. - Con cái đẻ trứng xong, con đực bơi theo tưới tinh dịch vào trứng. Từ 15 - 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh.

Đều thụ tinh ngoài và đẻ trứng.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
16 tháng 5 2020 lúc 12:04

* Bạn Hương nói cây hoa súng sống trong môi trường nước => đúng

Bạn Nghi lại nói chúng sống trên môi trường mặt đất- không khí => chưa đúng

Vì: Đặc điểm cấu tạo của chúng thích nghi với sống trong nước

* Những nhân tố nào ảnh hưởng đến đời sống hoa súng:

- Nhân tố vô sinh: nhiệt độ,ánh sáng,độ ẩm và môi trường nước

- Nhân tố hữu sinh: vd: 1 số loài cá ăn củ hoa súng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN