Quần xã sinh vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Xác định quần thể:

a, Cá trắm cỏ trong ao                      f, cá rô phi đơn tính trong hồ

b, Bèo trên mặt ao                                      g, sen trong đầm lầy

c, Các cây ven hồ                              h, voi ở khu bảo tồn Yokđôn tỉnh Đắc lắc

d, ốc                                                  i, chuột trong vườn

e, rong đuôi chó                                j, chim ở lũy tre làng.

Bài 2: trong quần thể, các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ nào? Nêu ví dụ minh họa. Vì sao nói nhờ có các quan hệ trên trong quần thể sinh vật mà quần thể có thể tồn tại và phát triển ổn định.

Bài 3: Tỉ lệ giới tính coa ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Bài 4: Mật độ cá thể là gì? Vì sao mật độ cá thể được coi là đặc trưng quan trọng nhất trong cấu trúc dân số của quần thể.

Bài 5: Nhóm tuổi trong quần thể phụ thuộc vào những nhân tố nào và có thay đổi không?

Bài 6: Biến động khí hậu dẫn đến biến động số lượng cá thể của loài nào nhiều nhất? Tại sao?

Bài 7: Tự tỉa cành là gì? Tự tỉa thưa là gì? Hai hiện tượng này giống và khác nhau ở những điểm nào.

Bài 8: Giải thích tại sao quần thể của những loài sống ở vùng vĩ độ thấp lại có cấu trúc tuổi đơn giản hơn so với những quần thể cùng loài sống ở các vĩ độ cao?

Bài 9: Viết mối quan hệ sinh thái phù hợp

1. Chim ăn sâu

2. Tập đoàn giữa nhạn biển và cò

3. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến và tổ mối

4. Hải quỳ và tôm kí cư

5. Dây tơ hồng sống trên các cây bụi

6. Địa y

7. Cáo ăn gà

8. Ăn lẫn nhau khi số cá thể tăng quá cáo

9. Cây moc thành bụi như tre trúc

10. Giun sán sống bám trong hệ tiêu hóa của lợn

11. Tỏi tiết chất kháng sinh ức chế cỏ dại phát triển

12. Dê và cừu sống trên cùng một cánh đồng.

Bài 10: Có tập hợp 1200 cá thể chim cùng loài, để tập hợp này trở thành quần thể thì cần có những điều kiện gì?

Được cập nhật 11 tháng 5 lúc 21:23 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.