Quan sát hình không gian với YENKA

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 4 2020 lúc 18:47

Câu 1:

uses crt;

begin

clrscr;

writeln(2*(1/5+2*2*2));

readln;

end.

Câu 2: n số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ mấy vậy bạn?

Câu 3:

uses crt;

var i,s:longint;

begin

clrscr;

s:=0; i:=1;

while i<=1000 do

begin

s:=s+i;

inc(i);

end;

writeln(s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 9 tháng 12 2018 lúc 19:41

chắc có lẽ là bị mất nick hay sao á bạn ah

Bình luận (2)
Hoa Nguyen
Hoa Nguyen 10 tháng 5 2017 lúc 20:12

4a

5d

7 không đáp án nào đúng đâu bạn

8c

9a

12a

13a

14d

15c

16c

17b

19c

chúc bạn thi tốt haha

Bình luận (0)
Bùi thị diễm Trinh
Bùi thị diễm Trinh 5 tháng 5 2017 lúc 19:40

biểu tượng fx này để có thể xem gợi ý của tất cả các hàm trong Excel, trong gợi ý có cả ví dụ và các hướng dẩn dùng hàm.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN