Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cho mik hỏi:

Câu 1:

Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ tia Ax nằm trong góc BAC, Ax cắt BC ở M. Gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên tia Ax. Hãy so sánh BE+CF với BC

A.BE + CF < BC B.BE + CF > BC C.BE + CF = BC

Câu 2: Cho ΔABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của A và C xuống đường thẳng BM. So sánh BD + BE và AB

A.BD+ BE < 2AB B.BD +BE>2AB C.BD + BE = 2AB D.BD + BE < AB

Câu 3: Cho tam giác ABC có BD, CE là hai đường cao. So sánh BD + CE và AB + AC

A.BD+ CE <AB+ AC B.BD+ CE >AB+ AC C.BD+ CE =AB+ AC

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm D, E (D, E không trùng với các đỉnh của tam giác ABC). Chọn đáp án đúng nhất?

A.DE > BE < BC B.DE < BE > BC C.DE > BE > BC D.DE < BE < BC

Câu 5: Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ tia Ax nằm trong góc BAC, Ax cắt BC ở M. Gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên tia Ax. Tổng độ dài BE và CF lớn nhất bằng độ dài cạnh nào?

A.AB B.AC C.BC D.Không bằng cạnh nào

Mik cảm ơn mọi người. Mong mọi người giúp. Nếu đc cho mình xin hình vẽ luôn ạ. Thanks

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.