Phương trình chứa căn - Hỏi đáp

Câu hỏi hay và khó :D

Bạn nào trả lời nhanh và đúng sẽ được thường 2GP. ( Mình không có quyền trao GP nên mong thầy phynit và các bạn CTV Nguyễn Huy Tú, Đức Minh,... giúp nhé )

Cho a, b, c là các số thực dương thõa mản điều kiện \(abc=8\). CMR:

\(\dfrac{a^2}{\sqrt{\left(a^3+1\right)\left(b^3+1\right)}}+\dfrac{b^2}{\sqrt{\left(b^3+1\right)\left(c^3+1\right)}}+\dfrac{c^2}{\sqrt{\left(c^3+1\right)\left(a^3+1\right)}}\ge\dfrac{4}{3}\)

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.