Phương trình chứa căn

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
13 tháng 1 lúc 21:23

Đề là \(...-x^3-x-12\) thì pt này không giải được

Phải là \(x^2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
15 tháng 1 lúc 14:05

Sử dụng tính năng gõ công thức trực quan nằm ở vùng khoanh đỏ trong khung soạn thảo để đăng đề đi bạn, nếu không không ai biết đề chính xác là gì để giúp bạn cả:

undefined

 

Bình luận (0)
tthnew
Thiếu tá -
15 tháng 1 lúc 14:46

Bạn chú ý dùng tính năng công thức trực quan hoặc học $\LaTeX$ nha bạn. Nếu không hiểu đề, không ai giúp bạn được đâu.

Đề. Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm: \(\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}+\sqrt{\left(x-1\right)\left(3-x\right)}=m\)

Lời giải.

ĐKXĐ: $1\leqslant x \leqslant 3.$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có: 

\(m=\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}+\sqrt{\left(x-1\right)\left(3-x\right)}\)

\(\leqslant \dfrac{1+(x-1)}{2}+\dfrac{1+(3-x)}{2}+\dfrac{(x-1)+(3-x)}{2}=3\)

Ta được \(m\leqslant 3 \,\,(1)\)

Lại có:

\(m=\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}+\sqrt{\left(x-1\right)\left(3-x\right)}\)

\(\,\,\,\,\geqslant \sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}\geqslant \sqrt{(x-1)+(3-x)}=\sqrt{2}.\)

Kết hợp $(1)$ thu được $\sqrt{2} \leqslant m \leqslant 3.$

Vậy ...

Bình luận (0)
Hạ Băng Băng
15 tháng 1 lúc 13:14

Phương trình có nghiệm nha!

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Trung tá -
15 tháng 1 lúc 12:02

BĐT cần chứng minh tương đương:

\(\left(\sqrt{x^2+16}-5\right)-\left(\sqrt{x^2+7}-4\right)=x-3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2-9}{\sqrt{x^2+16}+5}-\dfrac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}+4}=x-3\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=0\Leftrightarrow x=3\\\left(x+3\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+16}+5}-\dfrac{1}{\sqrt{x^2+7}+4}\right)=1\left(1\right)\end{matrix}\right.\).

Mặt khác từ pt ban đầu suy ra x - 2 > 0, do đó x > 2.

Do đó vế trái của (1) bé hơn 0.

Suy ra 91) vô nghiệm.

Vậy nghiệm của pt đã cho là x = 3.

 

Bình luận (1)
Tan Thuy Hoang
Trung tá -
15 tháng 1 lúc 12:09

Cách khác: Từ pt đã cho ta thấy x > 2.

PT \(\Leftrightarrow\dfrac{9}{\sqrt{x^2+16}+\sqrt{x^2+7}}=x-2\).

Với x > 3 thì VT < 1; VP > 1.

Với x < 3 thì VT > 1; VP < 1.

Với x = 3 ta thấy thoả mãn.

Vậy nghiệm của pt đã cho là x = 3.

Bình luận (0)
Vũ Đức An
2 tháng 1 lúc 20:17

x=-căn bậc hai(13)-3, x=căn bậc hai(14)-2

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
22 tháng 12 2020 lúc 16:32

ĐKXĐ: \(x\ge3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-3}-1+x^2-2x-8=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-4}{\sqrt{x-3}+1}+\left(x+2\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-4\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{x-3}+1}+x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN