Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Tham khảo :

Nội dung : 

 - Vẻ đẹp trong phẩm chất Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại.

      + Kết hợp giữa vĩ đại và bình dị .

      + Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại . 

    => Rút ra ý nghĩa của việc học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh : Cần phải hòa nhập với khu vực và quốc tế nhưng cũng câdn phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 6 lúc 21:08

Tham khảo nha em:

    Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị

Ý nghĩa của văn bản “ Phong cách Hồ Chí Minh”:

Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt lõi văn hoá Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động. Từ đó đặt ra những vấn đề của thời kì hội nhập : Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Bình luận (0)

Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị

Ý nghĩa của văn bản “ Phong cách Hồ Chí Minh”:

Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt lõi văn hoá Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động. Từ đó đặt ra những vấn đề của thời kì hội nhập : Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Bình luận (1)
Linh Linh
10 tháng 5 lúc 18:57

a. phong cách Hồ Chí Minh-Lê Trà

Bình luận (2)
Linh Linh
23 tháng 3 lúc 19:43

Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Bình luận (2)

Em tách nhỏ bài ra cho các bạn dễ hỗ trợ

Bình luận (0)
Hạ Vy

đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Trong cuộc sống đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thức tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga,… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chị ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

1. nêu nội dung chính của đoạn văn trên.

2. Em học được điều gì ở Bác Hồ sau khi học và đọc đoạn trích trên.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN