Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

“Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với
văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những
con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi,
châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ
tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị
lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc
như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến
một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi
cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghũa tư bản. Nhưng điều kì lạ là tất cả
những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở
Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất
phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại”.

Câu 1: Nêu nội dung của đoạn trích trên

Câu 2: Chỉ ra nét đặc sắc trong cách viết"rất Việt Nam,rất phương Đông" Ý nghĩa của nét đắc sắc trong cách viết đó?

Câu 3: Em hiểu thế nào về tình cảm,thái độ của tác giả trong đoạn trích? Bài học mà em rút ra từ đoạn trích?

0 câu trả lời

Từ lối sống của Bác, hãy viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của bản thân về sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và lối sống của thế hệ trẻ ngày nay.

YÊU CẦU:

- Hình thức:

+ Viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo đúng lượng theo yêu cầu

+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Nội dung:

+ Từ nội dung của đoạn trích trên, trình bày những suy nghĩ của bản thân về lối sống của thế hệ trẻ ngày nay

Gợi ý:

- Nêu vấn đề nghị luận: từ nội dung của đoạn trích khẳng định sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và lối sống giản dị, thanh cao của Bác trở thành tấm gương cho chúng ta học tập

- Nêu thực trạng về lối sống của thế hệ trẻ ngày nay:

+ Đa số các bạn trẻ đều có lối sống lành mạnh, tích cực học tập, từ dưỡng đạo đức tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phận giới trẻ hiện nay còn buông thả, thực dụng, đua đòi,... cần phải lên án.

+ Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới. Giữ gìn tinh hoa văn hoá dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ vẫn tiếp thu một cách thụ động, chưa có sự chọn lọc.

- Đưa ra giải pháp khắc phục: Cần xây dựng một lối sống lành mạnh, trong sáng. Phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc. Tích cực hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Liên hệ bản thân.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.