Bài 12: Phép chia phân số

Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 4 lúc 11:35

\(\dfrac{4}{5}.x=\dfrac{4}{7}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{4}{7}\div\dfrac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{4}{7}\times\dfrac{5}{4}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{7}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Hải Đăng (wa...
23 tháng 4 lúc 12:33

x=4/7:4/5

x=4/7.5/4

x=5/7(rút gọn)

Bình luận (0)
I don
23 tháng 4 lúc 13:06

x=4/7:4/5

x=4/7.5/4

x=5/7

Bình luận (0)

3/(x+5) = 15%

3/(x+5) = 3/20

x+5      = 20

x          = 20-5

x          = 15

Bình luận (0)

\(\dfrac{3}{x+5}=15%\)%

\(\dfrac{3}{x+5}=\dfrac{3}{20}\)

\(x = \dfrac{3}{20-5}\)

\(x= \dfrac{3}{15}\)

Bình luận (0)

Giải:

3/x+5=15%

3/x+5=3/20

=>(x+5).3=3.20

      3x+15=60

       3x      =60-15

       3x      =45

         x      =45:3

         x      =15

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

\(\dfrac{8}{-27}\) : \(\dfrac{4}{9}\) = \(\dfrac{-8}{27}\) . \(\dfrac{9}{4}\) = \(\dfrac{-2}{3}\)

Bình luận (0)
MEOW*o( ̄┰ ̄*)ゞ
12 tháng 4 lúc 21:23

KQ:-2/3

Bình luận (0)

\(\dfrac{8}{-27}:\dfrac{4}{9}=\dfrac{-8}{27}\cdot\dfrac{9}{4}=\dfrac{-72}{108}=\dfrac{-2}{3}\)

Bình luận (0)
Bao Duong
25 tháng 2 lúc 9:32

7/5 bạn ơi

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
25 tháng 2 lúc 9:32

`4/5 . x=4/7`

`<=>x=4/7:4/5`

`<=>x=4/7 . 5/4`

`<=>x=5/7`

Vậy `x=5/7`

Bình luận (0)

Ta có: \(\dfrac{4}{5}\cdot x=\dfrac{4}{7}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{4}{7}:\dfrac{4}{5}=\dfrac{5}{7}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x}=\dfrac{7}{5}\)

Bình luận (0)

Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược:

Bình luận (1)
︵✰Ah
6 tháng 2 lúc 10:05

 Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược:

Ví dụ:      45:38=45×83=3215.

 

Bình luận (1)
Karik-Linh
6 tháng 2 lúc 10:06

b) Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược: 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN