Phát âm

Phạm Huỳnh Thanh Diệu
12 tháng 11 2017 lúc 17:09

b

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Nguyệt
21 tháng 1 2017 lúc 18:47

Chắc bạn học từ vựng trên lớp nhỉ?

nếu vậy bạn chỉ cần học trước từ mới ở nhà bằng cách tra từ điển và đến lớp lại học 1 lần nữa.

những từ ấy bạn phải bắt gặp thường xuyên mới nhớ lâu đc ,viết giấy nhớ trên tường và vận dụng vào thức tế ,giao tiếp vs các bạn của chẳng hạn.

cứ áp dụng và chăm chỉ như thế .lâu lâu lại bỏ ra và lẩm nhẩm,nhất là trc khi đi ngủ hay lúc sáng sớm học.

never quên.

chúc bạn học từ vựng tốt.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Phương
23 tháng 1 2017 lúc 9:04

hồng minh khó thuộc từ nhỉ

Bình luận (0)
Nguyen Thi Anh Duong
24 tháng 1 2017 lúc 16:45

Bài kt TA vừa rồi chắc thất vọng lắm nhỉ, HM

Bình luận (2)
Nguyễn Moon
4 tháng 10 2016 lúc 20:04

mình nhầm, là phát âm khác nhé

Bình luận (0)
Thanh Nguyễn
13 tháng 10 2016 lúc 12:36

C.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Phương
25 tháng 10 2016 lúc 21:56

naked :ed đọc là "t"

beloved :ed đọc là "d"

helped ed đọc là "t"

wicked ed đọc là "t"

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN