Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

~*Min A.R.M.Y JK* ~
~*Min A.R.M.Y JK* ~ 10 tháng 1 lúc 7:28

7xy^2-7xy

= 7xy ( y-1)

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (1)
Nhất trên đời
Nhất trên đời 31 tháng 12 2020 lúc 11:34

x2 - y2 + 3x - 3y

=(x2 - y2) + (3x - 3y)

=(x - y) (x + y) + 3 (x - y)

=(x - y) (x + y) + 3

= (x - y) [(x + y) + 3]

Bình luận (0)
santa
santa 28 tháng 12 2020 lúc 17:04

a) 4y.(x-1) - (1-x) = 4y(x-1) + (x-1) = (4y+1)(x-1)

b) (x-3)3 + 3-x = (x-3)2(x-3) +(x-3) = [(x-3)2 +1](x-3) = (x2 -6x+10)(x-3)

Bình luận (2)
Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Mạnh Tuấn 28 tháng 12 2020 lúc 19:15

\(\begin{array}{l} a,\ 4y.(x-1)-(1-x)\\ =3y.(x-1)+1.(x-1)\\ =(3y+1).(x-1)\\ b,\ (x-3)^3+3-x\\ =(x-3)^3-(x-3)\\ =(x-3).[(x-3)^2-1]\end{array}\)

Bình luận (0)
Ú Bé Heo
Ú Bé Heo 27 tháng 12 2020 lúc 21:08

37,5 .6,5 -7,5 .3,4 -6,6 .7,5 +3,5 .37,5

= 37,5(6,5 +3,5) -7,5(3,4 +6,6)

= 37,5 .10 -7,5 .10

= 10(37,5 -7,5)

= 10 .30

= 300

Chúc bạn học tốt. Nhớ tick nha

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 27 tháng 12 2020 lúc 8:53

x3 - 4xy2

= x(x2 - 4y2)

= x(x - 2y)(x + 2y)

Bình luận (0)
Zr_P114
Zr_P114 25 tháng 12 2020 lúc 22:04

x+x4=x(1+x3)=x(1+x)(1-x+x2)

Bình luận (1)
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo 25 tháng 12 2020 lúc 20:49

  3x.(x-2y)+6y.(2y-x)=3x.(x-2y)-6y.(x-2y)=(x-2y).(3x-6y)=(x-2y).3.(x-2y)=3.(x-2y)

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 25 tháng 12 2020 lúc 20:51

3x(x-2y)+6y(2y-x)

=3x(x-2y)-6y(x-2y)

=(x-2y)(3x-6y)

=(x-2y)3(x-2y)

=(x-2y)23

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt 23 tháng 12 2020 lúc 10:04

3x ( 3x - 8 ) - 9x+ 8 = 0  

9x2 - 24x - 9x2 + 8 = 0

( 9x2 - 9x2 ) - 24x + 8 = 0

- 24x + 8 = 0

-24x = -8

x = \(\dfrac{1}{3}\)

Vậy x = \(\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 0:28

Lời giải:

\(3x(3x-8)-9x^2+8=0\)

\(\Leftrightarrow 9x^2-24x-9x^2+8=0\)

\(\Leftrightarrow 8-24x=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN