Chương IV: Phân bào

Hoàng Ngọc Quang Minh
29 tháng 4 lúc 21:26

câu  b nha bn

giải thích

     

 

1/Quang hợp là một quá trình tổng hợp lại các chất hữu cơ của các loại thực vật, một số vi khuẩn và tảo nhờ hấp thụ ánh sáng từ năng lượng của mặt trời. Để thực vật có thể quang hợp được thì phải có chất diệp lục có trong lục lạp.

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
26 tháng 4 lúc 17:25
Bình luận (1)
Sunflower
21 tháng 4 lúc 9:38
 np gp
loại tbtb sơ khai , hợp tử số bào sinh dục vùng chín
số lần nhân đôi 11
số lần phân bào 12
kết quả2 tb con (2n) 4 tb con (n)

 

Bình luận (0)
Tú Anh
21 tháng 4 lúc 9:50
 Nguyên phânGiảm phân
Loại tế bàoTế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, tế bào hợp tửTế bào sinh dục chín
Số lần nhân đôi NST11
Số lần phân bào12
Kết quảTừ tế bào mẹ ban đầu (2n) tạo 2 tế bào con (2n) có bộ NST giống nhau và giống mẹ

Từ tế bào mẹ ban đầu (2n) tạo 4 tế bào có bộ NST giảm 1 nửa (n) so với tế bào mẹ

Các tế bào con sẽ biến đổi thành các giao tử:

-1 tế bào sinh tinh giảm phân => 4 tinh trùng

-1 tế bào sinh trứng giảm phân => 1 trứng và 3 thể cực

 

 

 

Bình luận (0)
Tú Anh
21 tháng 4 lúc 9:55

Gọi a là số tế bào ban đầu

\(a\cdot2n\cdot2^k=3456\\ \Leftrightarrow a\cdot24\cdot2^4=3456\\ \Leftrightarrow a=9\)

 

 

Bình luận (0)
Sunflower
21 tháng 4 lúc 8:49

a)

Số nst mtcc cho tb ở nguyên phân là : 5.(2k-1).2n= 7440  (1)

Số nst mtcc cho tb ở gp là : 5.2k.2n=7680    (2)

Lấy (2)-(1) : 2n.5 = 240 => 2n = 48 

Thay 2n = 48 vào (2) => k = 5 

Số tb tham gia giảm phân : 25.5=160 tb

b)

Số gt được thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 64 

=> số gt tham gia thụ tinh (số gt được tạo ra sau gp ) = 64 : 10% = 640 gt

c)

=> giới tính của cơ thể là đực ( vì số gt tạo ra sau gp gấp 4 lần số tb tham gia gp)

Bình luận (0)
Mai Hiền
18 tháng 4 lúc 18:05

a.

2 sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân mà không xảy ra trong quá trình phân bào nguyên phân: 

- Kì đầu giảm phân I: có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng. 

- Kì giữa giảm phân I: NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo. 

b.

Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực

Số ong đực = 1% số ong thợ -> y = 0,01.x

32x + 16 x 0,01x = 45024

-> x = 1400, y = 14

Số trứng đẻ: 

1400 : 80% + 14 : 25% = 1806

Bình luận (0)
KHÁCH  VÃNG  LAI
9 tháng 4 lúc 20:45

Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST,ở kỳ sau I, các NST kép đi về 2 phía khác nhau tạo ra các tế bào con có chứa n NST kép.

Ở giảm phân 2, các NST đơn trong n NST kép phân ly đồng đều về 2 phía của tế bào mà không có sự nhân đôi NST tạo ra các tế bào con có bộ NST n (giảm đi 1 nửa so với ban đầu)

Nguyên nhân là do:

- Sự nhân đôi chỉ diễn ra 1 lần

- Sự phân ly của NST diễn ra 2 lần.

Bình luận (0)
Sunflower
9 tháng 4 lúc 19:55
 nst
Kì đầu 2n= 20 kép
giữa2n=20 kép
sau4n =40 đơn
cuối2n=20 đơn

 

Bình luận (0)
Sunflower
5 tháng 4 lúc 18:37

1)

Số nst mtcc cho qt nguyên phân là : 3.20.(25-1) = 1860 nst

Số gt được hình thành là : 3.25.4=384 gt 

HSTT của tinh trùng = \(\dfrac{Số tinh trùng được thụ tinh}{Số tinh trùng tham gia thụ tinh}.100 \)

Mà số tinh trùng được thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 6 

=> HSTT của tinh trùng là:  \(\dfrac{6}{384}.100 = 1,5625 % \)

Bình luận (0)
Sunflower
5 tháng 4 lúc 18:40

2) 

a) Môi trường trên là môi trường tổng hợp, chỉ thích hợp cho một số vi sinh vật quang hợp.

b) Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng.

c) Nguồn cacbon là CO2, nguồn năng lượng của vi sinh vật này là ánh sáng, còn nguồn nitơ của nó là phôtphat amôn.

Bình luận (0)
Mai Hiền
31 tháng 3 lúc 10:23

a.

Số lượng NST giới tính = 1/23 . 920 = 40 NST

=> Có 20 cặp NST giới tính

=> Có 20 hợp tử

=> 2n = 920 : 20 46

b.

Tổng số hợp tử là 20

Gọi a là số hợp tử XX, b là số hợp tử XY

Số NST giới tính X: a + 2b

Số NST giới tính Y: a

Ta có: a + b = 20

          a = 1/7 (a + 2b)

=> a = 5, b = 15

c.

Số NST trong 1 tế bào là 705 : (24 - 1) = 47

Do số NST X gấp đôi Y nên bộ NST giới tính của hợp tử là XXY -> 44A + XXY

- Cơ chế tạo thành: cặp NST giới tính của bố hoặc mẹ không phân ly tạo ra 2 giao tử, 1 loại giao tử mang 2 NST của cặp, 1 loại không mang NST của cặp. 

XX + Y -> XXY

X + XY -> XXY

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN