Phần 6: TIẾN HOÁ

cao thu vo lam

Bài 8: Tổng số tế bào sinh tinh là 128 đều chuyển qua vùng chín để sinh giao tử. Hiệu xuất thụ tinh của các tinh trùng chứa X là 25%, của tinh trùng chứa Y là 50%. Cho rằng số hợp tử nở đạt 100%. Hãy tính số cá thể đực và số cá thể cái có thể có.

Bài 9: 1. Ở một loài sinh vật trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp NST tương đồng thì số loại giao tử tối đa có thể đạt được là 32. Tên loài ?

2. Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên có một số tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo ra tổng số 168 hợp tử.

Tính số tế bào sinh dục sơ khai đực đã phát sinh ra các loại tinh trùng nói trên và số NST môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó.

3. Cho biết hiệu xuất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả các trứng được tạo ra phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra ở vùng sinh sản đều trở thành tế bào sinh trứng.

a. Xác định số lần nguyên phân của mổi tế bào sinh dục sơ khai cái.

b. Xác định số cá thể đực và số cá thể cái được nở ra nếu tỷ lệ nở của số hợp tử XY là 50% và của số hợp tử XX là 25%.

Bài 10: Ở đậu hà lan 2n= 14. Giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn, hãy cho biết

1. Bao nhiêu hợp tử chứa 5 NST của ông nội ? tỷ lệ loại hợp tử này ?

2. Bao nhiêu hợp tử chứa 2 NST của bà ngoại ? tỷ lệ loại hợp tử này ?

3. Bao nhiêu hợp tử chứa 5 NST của ông nội và chứa 2 NST của bà ngoại?

cao thu vo lam
16 tháng 2 2020 lúc 17:28

các bạn giúp mình với ạ

Bình luận (0)
Văn Trường Nguyễn
15 tháng 2 2020 lúc 11:13

2. - Cơ quan tương đồng là cơ quan có vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi, có kiểu cấu tạo giống nhau vì chúng có chung nguồn gốc ở một cơ quan của loài tổ tiên

- Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm, hiện chỉ còn lại những vết tích xưa kia của chúng

- Để nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài, người ta sử dụng cơ quan tương đồng để phản ánh sự tiến hóa phân li từ một tổ tiên chung, còn cơ quan thoái hóa do không có chức năng hoặc tiêu giảm nên không bị CLTN xóa bỏ mà giữ lại ở các loài, nói cách khác phản ánh nguồn gốc tổ tiên chung của sinh vật

Bình luận (0)
Văn Trường Nguyễn
15 tháng 2 2020 lúc 11:22

Có nhiều điểm tương đồng giữa người và thú:

- Có lông mao

- Đẻ con, có nhau thai

- Có tuyến sữa, nuôi con bằng sữa

- Thân nhiệt ổn định - động vật hằng nhiệt

- Khoang ngực và khoang bụng cách nhau bởi cơ hoành

=>>> Kết luận nguồn gốc loài người: Loài có chung nguồn gốc với thú, nói cách khác người là một dạng tiến hóa cấp cao của thú

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN