Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loading...

1. trình bày diễn biến trận chi lăng - xương giang tháng 10 năm 1427?

2. nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa lam sơn?

3. em hãy nêu tình hình kinh tế thời lê sơ?

4. em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thu cử thời lê sơ?

5. nguyên nhân dẫn đén phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ 16?ý nghĩa?

6. tình hình kinh tế đàng trong và ngoài? tại sao nông nghiệp đàng trong lại có điều kiện phát triển?

7. nguyên nhân khởi nghĩa của phong trào tây sơn ? trình bày diễn biến chiến thắng rạch rầm - xoài mút ? ý nghĩa?

8. trình bày diễn biến chiến thắng ngọc hồi - đống đa 1798?

9. nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của phong trào tây sơn?

10. quang trung đẫ lamg gì để phục hồi kinh tế , phát triển kinh tế dân tộc?

11. tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua quang trung

12. nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?

13. tình hình kinh tế dưới triều nguyễn ? nhận xét?

14. nguyên nhân của các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại triều nguyễn đâu thế kỷ XIX? nguyên nhân thất bại ,ý nghĩa lịch sử?

15. trình bày sự phát trển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX

16. nêu tên các vị anh hùng đã có công và nâng cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc cho tổ quốc từ thế kỷ X đến thế kỷ X đến thế kỷ XIX? trình bày suy nghĩ của em?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng chung

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ