Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình đa mang.

Thị thơm thì giấu người thơm,

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì.

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.

Đậm đà cái tích trầu cau

Miếng trầu do thắm nặng sâu tình người.

(Trích Truyện cố nước mình, Lâm Thị Mỹ Dạ, Theo Thơ chọn với lời bình, tr.251, NXB Giáo dục, 2002)

a. Đoạn thơ gợi nhắc đến những truyện cổ dân gian nào?

b. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh đưoc sử dụng trong doạn thơ.

c. Qua đoạn thơ, những giá trị nào của truyện cổ dân gian Việt Nam được khẳng dinh?

d. Có ý kiến cho rằng truyện cổ ngày càng không cần thiết với giới trẻ hôm nay. Em có đồng ý diểm đó không? Vì sao? Viết doạn vän từ 3-5 câu trả lời câu hỏi trên.

Được cập nhật 3 giờ trước (15:28) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.