Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 8 tháng 5 2020 lúc 15:51

Lời giải:

Đặt $x=t\Rightarrow y=5-3x=5-3t$

PT tham số của $(d)$ có dạng \(\left\{\begin{matrix} x=t\\ y=5-3t\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Lê Hoàng My
Lê Hoàng My 18 tháng 3 2020 lúc 12:28

a. xét tứ giác abcd có: m là trđiểm của ad(am=md;m thuộc ad,gt) m là trđiểm của bc(am là trung tuyến của tam giác abc,gt) do đó: abcd là hình bình hành (1) ta có: bâc=90độ ( tam giác abc vuông tại a)(2) từ (1) và (2) ta suy ra abcd là hình chữ nhật

Bình luận (0)
Shop Strawberry ( Moon & Miu )

Shop Strawberry ( Moon & Miu )

Dịch vụ : Làm avatar, logo ; Chèn chữ, logo vào ảnh ; Tìm ảnh ; Làm khung ảnh; Edit ảnh; Chèn nền; Chuyển ảnh thành tranh vẽ; Vẽ tranh; ...

Quản lí : Đào Nguyệt Hằng ( Miu ) và Nguyễn Quỳnh Ngân ( Moon )

Thời gian hoạt động :

- Sáng : 7h - 11h

- Chiều : 13h - 18h

- Tối : 19h - 23h

Công việc :

- Moon : Tìm ảnh ; trao đổi, tư vấn cho khách hàng ; chèn chữ vào ảnh ; làm khung ảnh ; edit ảnh ; chèn nền ; ...

- Miu : Làm avatar, logo ; chèn chữ, logo vào ảnh ; làm khung ảnh ; edit ảnh ; chèn nền ; chuyển ảnh thành tranh vẽ ; ...

Mẫu đơn hàng :

Avatar/Logo ( 5SP/pic )

Tên : ...

Làm avatar/logo cho ... người

Thể loại :

Anime/Manga/Fanart : Tên phim ? Nhân vật ?

Art ( những nhân vật do các họa sĩ tự sáng tạo, không có trong anime/manga ) : Chủ đề ? Đặc điểm ?

Chèn chữ ( 5SP/pic )

Tên : ...

Ảnh : ... ( tự lấy )

Chữ muốn chèn : ...

Màu chữ : ...

Stroke : ...

Chèn ảnh/logo ( 7SP/pic )

Tên : ...

Muốn chèn ... ảnh

Ảnh nền : ... ( tự lấy )

Ảnh cần chèn : ... ( tự lấy , không giới hạn số lượng )

Tìm ảnh ( 5SP/pic )

Ảnh Anime/Manga : Tên phim ? Nhân vật ?

Ảnh Fanart : Tên phim ? Nhân vật ?

Ảnh Art : Chủ đề ? Đặc điểm ?

Số lượng : ...

Làm khung ảnh ( 7SP/pic )

Tên : ...

Muốn đóng khung cho ảnh : ...

Loại khung: ...

Edit ảnh ( 15SP/pic )

Tên : ...

Muốn edit ảnh : ...

Edit : ... ( edit như thế nào )

Chèn nền ( 7SP/pic )

Tên : ...

Muốn chèn nền cho ảnh : ...

Nền : ... ( nền muốn chèn vào ảnh )

Vẽ tranh anime girl ( 20SP/pic )

Tên : ...

Kiểu tóc : ...

Biểu cảm : ...

Trang phục : ...

Phụ kiện : ... ( túi xách , bông tai , vòng cổ , vòng tay , hoa , điện thoại , nhẫn , thú bông , sách , bút , vương miện , kẹp tóc , đồ ăn , đồ uống , mắt kính , ... )

Độ tuổi : ...

Đặc điểm đặc biệt : ...

Màu sắc : màu đơn / không tô màu

Chuyển ảnh thành tranh vẽ ( 7SP/pic )

Tên : ...

Ảnh : ... ( tự lấy )

Quý khách đặt hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin ạ !

Lưu ý : Đặt các đơn hàng rời nhau, không đặt trong cùng một câu trả lời.

Shop Strawberry ( Moon & Miu )
Shop Strawberry ( Moon & Miu ) 18 tháng 3 2020 lúc 6:40

SP BOX

Bình luận (0)
Jennie BLINK
Jennie BLINK 18 tháng 3 2020 lúc 8:35

Tên :

Kiểu tóc : Dài ngang lưng màu nâu, thẳng, có tóc mái

Biểu cảm : Cười

Trang phục : Phù thủy ấy, màu chủ đạo là tím, váy dài ngang đầu gối

Phụ kiện : ... ( túi xách , bông tai , vòng cổ , vòng tay , hoa , điện thoại , nhẫn , thú bông , sách , bút , vương miện , kẹp tóc , đồ ăn , đồ uống , mắt kính , ... ): Cây chổi bay, mũ đội phù thủy (hình chóp giống mũ sinh nhật ấy), vòng cổ, khuyên tai.

Độ tuổi : 16-17

Đặc điểm đặc biệt : Vẽ cả khung cảnh phía sau nhé

Màu sắc : Tô màu như đã nói ở trên

Bình luận (0)
Đào Nguyệt Hằng
Đào Nguyệt Hằng 18 tháng 3 2020 lúc 8:58

Mời lê hải yến nhận hàng ạ ( 7SP )

Nếu bạn thích và lấy cả pic dưới thì là 14SP nhé. Pic dưới mình tự làm nên nó xấu, bạn thông cảm. gianroi

Ôn tập mỹ thuật 6
Bình luận (0)
nguyễn KHÁNH

1. Complete the following sentences with “because (of)”, “(al)though/even though /despite/ in spite of”. 1. __________________________ he worked hard, he didn’t receive any praise. 2. He ate the chocolate cake ______________________ he is on diet. 3. ____________________ the high prices, my daughters insist on going to the movies every Saturday. 4. ________________________ it was cold, I went aout. 5. ________________________ John didn’t study hard, he succeeded. 6. We took many picture ________________________ the cloudy sky. 7. _________________________ her poor memory, the old woman told interesting stories to the children. 8. She went home early _______________________ she didn’t feel well. 9. I couldn’t get to sleep __________________________ the noise. 10. The students arrived late_________________________the traffic jam. 2. Rewrite sentences: 1. Although I have a lot of money, I am not very satistied. DESPITE ________________________________________________________________________ 2. Although it rained, they still go fishing. IN SPITE OF _______________________________________________________________________ 3. Although she works hard, she doesn’t get good results. DESPITE ________________________________________________________________ 4. Although he is a singer, he sings badly. IN SPITE OF _______________________________________________________________ 5. Although the exercise is difficult, she can do it easily. DESPITE 6.He isn’t happy although he is very rich. DESPITE __________________________________________________________________ 7. Even though he got a good job, he was not satisfied. INSPITE OF ____________________________________________________________ 8. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick. BECAUSE OF _____________________________________________ 9. She went to bed early because she felt tired. BECAUSE OF ____________________________________________________________ 10. I can’t sleep because the weather is hot. BECAUSE OF

Nguyễn Anh Thơ
Nguyễn Anh Thơ 18 tháng 3 2020 lúc 11:46

I.

1.although

2.although

3.despite

4.although

5. although

6.in spite of

7.despite

8. because

9.because of

10.because of

II

1.Despite having a lot of money, I am not very satistied.

2.IN SPITE OF the rain, they still go fishing.

3.DESPITE working hard, she doesn’t get good results.

4. IN SPITE OF being a singer , he sings badly.

5. DESPITE the difficult exercise, she can do it easily.

6. DESPITE being very rich, He isn’t happy

7.IN SPITE OF getting a good job, he was not satisfied.

8. BECAUSE OF Mary's sickness,she didn’t go to school yesterday

9. BECAUSE OF feeling tired, She went to bed early

10. BECAUSE OF the hot weather, I can’t sleep

Bình luận (0)
Bănglinh
Bănglinh 18 tháng 3 2020 lúc 9:09

đề câu b có sai ko vậy bạn

Bình luận (0)
bình lê ngọc
bình lê ngọc 18 tháng 3 2020 lúc 8:31

nH2=2,24/22,4=0,1

2M+ 2xHCl---->2MClx+xH2 0,2/x------------------------0,1(mol)

mM=M.02/x=5,6(g)

=>M=28x chọn x=2=>M=56(Fe)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 3 2020 lúc 11:46

X tạo oxit là X2O3 \(\Rightarrow\) X hóa trị III.

Y tạo hợp chất với H là YH2 \(\Rightarrow\) Y hóa trị II

Hợp chất A có dạng X2Y3.

Ta có 0,5 mol A có khối lượng 75 gam

\(\Rightarrow M_A=\frac{75}{0,5}=150\left(dvC\right)\)

\(\Rightarrow\%m_X=\frac{2X}{150}=36\%\)

\(\Rightarrow X=27\Rightarrow Y=32\)

Vậy X là Al, Y là S, A là Al2S3

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 18 tháng 3 2020 lúc 9:21

-Dẫn các khí qua dd nước vôi trong

+Làm đục màu nước vôi trong là CO2

CO2+Ca(OH)2-->CaCO3+H2O

+K có hiện tượng là H2, CH4, kk

-Dẫn các khí còn lại qua bột đồng(II) oxit

+Làm đồng từ màu đen chuyển thành màu đỏ là H2

H2+CuO-->Cu+H2O

+ +Không có hiện tượng là CH4 và kk

-Cho CH4 và kk vào bình chứa khí oxi

+Tạo khí làCH4

CH4+2O2-->CO2+2H2O

+K có hiện tượng là kk

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 18 tháng 3 2020 lúc 9:27

a) Khi cho Na vào cốc nước thì nước đã thành dung dich bazơ.

--> làm QT chuyển thành màu xanh

PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

b)Hiện tượng: đầu tiên P cháy sáng, tạo khí màu xám bám quanh thành bình. Sau đó cho nước vào thì đã thành dd oxit-->làm QT hóa đỏ

PTHH: 4P + 5O2 =(nhiệt)=> 2P2O5

P2O5+3H2O-->2H3PO4

c) Hiện tượng: sắt cháy sáng sau đó tạo ra các hạt nhỏ li ti màu nâu

3Fe+2O2-->Fe3O4

d) Hiện tượng : có khí thoát ra

Zn+H2SO4-->ZnSO4+H2

e) Đồng(II) oxit từ màu đen chuyển thành màu đỏ

CuO+H2-->Cu+H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN