Ôn tập toán 9

Bảo Duy Cute
Bảo Duy Cute 17 tháng 8 2016 lúc 7:57

a) Dùng Pytago ta tính được OH=9cmb) Vì và  nên OA là đường trung trực BCMà H là trung điểm BC=>A,H,O thẳng hàng.

c.\(\Delta ABO\) Vuông tại B đươngg cao BH

\(\Rightarrow\frac{1}{AB^2}=\frac{1}{BH^2}-\frac{1}{OB^2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{12^2}-\frac{1}{15^2}=\frac{1}{400}\)

\(\Rightarrow AB=20cm\)

 

Bình luận (1)
Hoàng Lê Bảo Ngọc
Hoàng Lê Bảo Ngọc 22 tháng 9 2016 lúc 10:20

A B C H E F

a/ Ta có : \(AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}\)

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông : \(\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}=\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{4}{27}\Rightarrow AH^2=\frac{27}{4}\Rightarrow AH=\frac{3\sqrt{3}}{2}\)

b/ Dễ dàng chứng minh được AEHF là hình chữ nhật vì góc AFH = góc EAF = góc HEA = 90 độ

=> AH = EF

c/ \(EA.EB=HE^2\) ; \(AF.FC=HF^2\)

\(\Rightarrow EA.EB+AF.FC=HE^2+HF^2=EF^2=AH^2=\frac{27}{4}\)

Bình luận (2)
Đức Nhật Huỳnh
Đức Nhật Huỳnh 2 tháng 10 2016 lúc 13:12

đáp án đây

Toán lớp 9

Bình luận (0)
Quang Minh Trần
Quang Minh Trần 25 tháng 9 2016 lúc 5:21

gọi x (km/h) là vận tốc của xe khi đi qua khu dân cư, ( x>0) 

=> x + 10 (km/h) là vận tốc của xe khi đi trên đường 

Theo đề bài thì thời gian xe đi hết quãng đường đó là:

 t =\(\frac{8}{x}+\frac{40}{x+10}\)=1

=> x = 40 (km/h) 

Vậy vận tốc của xe đi qua khu dân cư là 40km/h

Bình luận (0)
Hoàng Lê Bảo Ngọc
Hoàng Lê Bảo Ngọc 6 tháng 9 2016 lúc 18:39

Đề bạn sai câu b/

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Thu Trang
Nguyễn Hoàng Thu Trang 12 tháng 9 2016 lúc 22:01

Có: \(\sqrt{16}-\sqrt{4}=4-2=2\)

mà \(\sqrt{16}>\sqrt{11};\sqrt{4}>\sqrt{3}\) nên \(\sqrt{16}-\sqrt{4}>\sqrt{11}-\sqrt{3}hay\sqrt{11}-\sqrt{3}< 2\)

Bình luận (0)
EDOGAWA CONAN
EDOGAWA CONAN 23 tháng 7 2018 lúc 10:50

ta có :

\(\left(\sqrt{11}-\sqrt{3}\right)^2=8-2\sqrt{33}\)

\(2^2=4\)

Do \(4>8-2\sqrt{33}\)

\(\Rightarrow2>\sqrt{11}-\sqrt{3}\)

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 25 tháng 4 2017 lúc 13:19

Hướng dẫn trả lời:

ĐKXĐ: 0 < x ≠ 1.

Đặt √x = a (a > 0 và a ≠ 1)

Ta có:

(2+√xx+2√x+1−√x−2x−1).x√x+x−√x−1√x=[2+aa2+2a+1−a−2a2−1].a3+a2−a−1a=[(2+a)(a−1)−(a−2)(a+1)(a+1)(a2−1)].(a+1)(a2−1)a=2a(a+1)(a2−1).(a+1)(a2−1)a=2

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN