Ôn tập toán 8 - Hỏi đáp

1) x.(5-2x)+2x.(x-1)=15

Được cập nhật 05/06/2017 lúc 14:55 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.