Ôn tập toán 6

Trúc Giang
17 tháng 4 2019 lúc 10:22

theo đề bài ta có: xOy là góc bẹt = 180
a, xOy = 2/3 zOx
zOx = 180 . 2/3 = 120
zOy = 180 - 120 = 60
Vậy zOx = 120
zOy = 60
b, Vì Om là tia phân giác của xoz
xOm = mOz = xOz : 2 = 120 : 2 = 60
Vì On là tia phân giác của zOy
y = 60 : 2 = 30
Vậy zOm và zOn là hai góc phụ nhau vì tổng số đo là 90.(60 + 30 = 90)

Bình luận (0)
Truong Minh Tuan
31 tháng 3 2019 lúc 22:47
https://i.imgur.com/eWLEslg.jpg
Bình luận (0)
Truong Minh Tuan
31 tháng 3 2019 lúc 22:48

Mk làm cho bn câu b

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN