Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người ơi giúp mk:

Bài 2: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với lãi suất là 1,1% / tháng.

a) Kể từ cuối tháng thứ nhất, cứ cuối mỗi tháng người đó rút ra số tiền là 10 triệu đồng để chi tiêu thì đến cuối tháng thứ bao nhiêu người ấy rút hết tiền trong ngân hàng? Kì cuối cùng người ấy rút được bao nhiêu tiền?

b) Cứ cuối mỗi tháng người ấy rút ra một số tiền như nhau để chi tiêu. Tính số tiền đó để sau 5 năm người ấy rút hết tiền trong ngân hàng?

Bài 3: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng hiện nay là 8,4%/năm đối với tiền gửi có kì hạn 1 năm. Để khuyến mãi, một ngân hàng đưa ra dịch vụ mới: Nếu khách hàng gửi tiết kiệm năm đầu thì với lãi suất 8,4%/năm, sau đó lãi suất năm sau sẽ tang them so với lãi suất năm trước là 1%. Hỏi nếu gửi 1 triệu đồng theo dịch vụ đó thi số tiền sẽ nhận được là bao nhiêu sau 10 năm, 15 năm.

Bài 4: Cô Hạnh được lĩnh lương khởi điểm là 1,7 triệu đồng/tháng. Cứ 1 năm cô lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 12 năm đi làm cô lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền?

(lấy chính xác đến hàng đơn vị)

Bài 5: Một người muốn rằng sau 2 năm phải có 20.000 USD. Hỏi phải gửi vào ngân hàng 1 khoản tiền (như nhau) hàng tháng là bao nhiêu biết rằng lãi suất tiết kiệm là 0,75%/tháng. Nếu tính ra tiền việt thì mỗi tháng người đó phải gửi bao nhiêu tiền, biết 100 USD bằng 1689500 đồng.

Bài 6:

a) Thầy Lộc gửi tiết kiệm vào ngân hàng 10.000 USD theo mức kì hạn là 6 tháng với lãi suất 2,5%/kì. Hỏi sau 10 năm thầy nhận được bao nhiêu tiền cả góc lẫn lãi ở ngân hàng. Biết rằng thầy không rút lãi ở tất cả các kì.

b) Nếu với số tiền trên thầy gửi tiết kiệm theo mức kì hạn là 3 tháng với lãi suất 1,2%/kì thì sau 10 năm thầy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi ở ngân hàng. Biết rằng thầy không rút lãi ở tất cả các định kì.(Tất cả làm tròn ở hàng đơn vị).

Được cập nhật 27 tháng 8 lúc 10:16 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.