Ôn tập phần sinh thái và môi trường

No Name =))
No Name =)) 6 tháng 1 lúc 18:38

Ở cơ thể đực cho ra 2 loại giao tử là tinh trùng X và Y

Ở cơ thể cái chỉ cho 1 giao tử là trứng X

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 1 lúc 10:35

Sự khác nhau của kiểu hình trên do:

- Nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen | Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ, chi tiết nhất

-> Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường cụ thể.

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 1 lúc 15:25

Sự khác nhau của kiểu hình trên do:

- Nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen | Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ, chi tiết nhất

-> Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường cụ thể.

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 28 tháng 12 2020 lúc 20:28

a)

-T-X-A-G-G-X-T-A-X-T-G-A-G-T-X-

 

B)

AGTXXGATGAXTXAG
TXAGGXTAXTGAGTX

 

 

AGTXXGATGAXTXAG
TXAGGXTAXTGAGTX

 

C)

-A-G-U-X-X-G-A-U-G-A-X-U-X-A-G-

 

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 28 tháng 12 2020 lúc 19:19

a.

- Mạch khuôn: - T - A - X - G - A - A - X - T - G -

- Mạch bổ sung: - A - T - G - X - T - T - G - A - X - 

b.

- Đoạn ARN được tổng hợp theo nguyên tắc:

+ Nguyên tắc khuôn mẫu

+ Nguyên tắc bổ sung (A liên kết với T, U liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 22 tháng 12 2020 lúc 16:29

Ý nghĩa giảm phân: giảm phân giúp hình thành giao tử, các giao tử này khác nhau về mặt di truyền.

Ý nghĩa thụ tinh: Thụ tinh giúp các giao tử đơn bội kết hợp với nhau tạo thành các hợp tử lưỡng bội, có nhiều biến dị tổ hợp khác nhau.

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 20 tháng 12 2020 lúc 17:24

Ngoài ý bạn Đạt trình bày còn 1 ý nữa là: Gà là loài động vật đa thê nên số lượng gà mái nhiều hơn để đảm bảo hiệu quả chăn nuôi

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 8:48

Anh nghĩ là do gà mái đẻ trứng -> Vừa bán thịt, vừa bán trứng được => Lợi hơn cho người chăn nuôi => Được nuôi nhiều hơn

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN