Ôn tập ngữ văn lớp 6 - Hỏi đáp

1     Phân tích giá trị cua cac từ láy trong các câu thơ sau

                          Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc                                                                                                                     Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton,                                                                                                             Vài cụ già chống gậy bước lom khom                                                                                                          Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

2     Chỉ ra những từ dùng sai hoặc viết sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng.                                  a  Đường lên núi quanh co, khúc khỉu.                                                                                                            b  Mẹ đã giành hết tình yêu thương cho các con .                                                                                      c   Hai xã đã xác nhập làm một.

giúp mk vớileu

Được cập nhật 20/05/2017 lúc 19:08 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.