Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I - Hỏi đáp

1.Hãy giới thiệu cho bạn mình nội dung sự việc và nhân vật tong một truyện mà em thích

2.Viết câu giới thiệu các nhân vật:Thánh Gióng,Sơn Tinh,Lang Liêu

3.a,Dùng cây bút thần,Mã Lưỡng vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. Nhà nào không có cày, em vẽ cho cày.Nhà nào không có cuốc, em vẽ cho cuốc.Nhà nào không có đèn,em vẽ cho đèn.Nhà nào không có thùng múc nước,em vẽ cho thùng múc nước.

b,Trong các giống vật nuôi,trâu là kẻ vất vả nhất .Sớm tinh mơ đã bị gọi dậy đi cày bừa ,ách khoác lên vai ,dây chão xâu đằng mũi . Thôi thì tùy chủ miệng quát ,tay đánh , trâu chỉ một lòng chăm chỉ làm lụng không kể đồng cạn đồng sâu.....Nhưng vất vả như vậy vẫn chưa hết việc. Khi gặt lúa lại cũng phải do trâu kéo về.rồi lại trâu trục lúa. Hết mùa lại phải đi kéo gỗ ,chở phân. Ăn uowngs thì chỉ có rơm và cỏ, vội vàng cũng chẳng kịp nhai.

Hỏi:

a,Đây có phải là các đoạn văn tự sự ko vì sao

b,câu nào là câu chủ đề của từng đoạn?Từ đó xác định nội dung chính của từng đoạn.

c,Các câu triển khai ý câu chủ đề của đoạn nào có thể đỗi chật tự giữa các câu,đoạn nào ko giải thích vì sao

d,Theo đoạn b,em hãy viết một đoạn văn giớ thiệu chủ đề cho trước sau:Trong các loại gia cầm ,gà là kẻ vất vả nhất.

Giúp mình nha,cảm ơn các bạn nhiều

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.