Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I - Hỏi đáp

Tả dòng sông

Được cập nhật 8 giờ trước (15:44) 13 câu trả lời

Truyền thuyết thường liên quan đến sự thật lịch sử.Theo em, truyện Thánh Gióng có liên quan đến sự thật lịch sử nào?

Theo em gợi ý trong bảng dưới đây, nên tìm đọc thêm ở sách báo về những sự thật lịch sử nước ta và nhân dân ta thời đại Hùng Vương. Ghi các chi tiết trong truyện có liên quan tới các sự thật lịch sử đó vào chỗ trống phù hợp.

Sự thật lịch sử ở thời đại Hùng Vương Chi tiết trong truyền thuyết liên quan
Đã có những cuộc chiến tranh ác liệt,đòi hỏi sự tham gia của toàn dân trên đất nước ta

..........................................................................

..........................................................................

Người Việt ở thời đại Hùng Vương đã chế tác được nhiều kiểu loại với số lượng phong phú các vũ khí bằng sắt

..........................................................................

.........................................................................

Người Việt cổ ở thời kì này đã biết đoàn kết chống lại mọi đội quân xâm lược, dù chúng rất lớn mạnh.

.........................................................................

..........................................................................

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.