Ôn tập ngữ văn 12 - Hỏi đáp

1. VĂN SÁCH THI ĐÌNH CỦA TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN TRỰC ( 1442 )

Đầu đề :

Trẫm nghĩ : Trị nước phải lấy nhân tài làm gốc . Thời Đường Ngu , nhân tài có nhiều , nhưng các quan được dùng , ngoài tứ nhạc Cửu quan , Thập nhị mục ra , không thấy còn ai nữa ; sao nhân tài khó tìm vậy ! Đến Đế Nghiêu sáng suốt hiểu người như thế , mà trong triều vẫn còn lũ Tứ hung ; sao tiểu nhân khó biết vậy ! Cái nạn Giáng thủy , cái họa Hoài Sơn , dân chúng thời ấy , tai vạ thực không ít . Cổn trị thủy đến chín năm gây biết bao tai họa cho dân ; sao trừ bỏ tiểu nhân muộn vậy ! Đời Chu được Kinh Thi ca ngợi là " kẻ sĩ đông đúc " . Văn chương dựa vào họ mà dẹp yên đất nước . Nhưng đến đời Vũ Vương , chỉ còn thấy nhắc tới Thập loạn . Như vậy bảo là nhân tài khó kiếm , há phải đúng sao ? Quản Thúc , Sái Thúc phao tin đồn nhảm , khiến Chu Công phải lân đận , Vương thất suýt sụp đổ ; sao bọn tiểu nhân gian hiểm đến thế , không thời đại nào là không có chúng !

Đức Thái Tổ Cao hoàng để ta lấy được thiên hạ , nhiều phen xuống triều cầu hiền mà không có một ai ứng tuyển ,trong khi ấy thì bọn Hãn , bọn Xảo ngầm nuôi mưu gian . Trẫm từ khilênn ngôi tới nay , gắng sức trị nước , thế mà việc chọn nhân tài vẫn mịt mờ thăm thẳm ; bọn Ngân , bọn Sát lại gian ngoan chứa ác . Sao người quên tử khó tìm , kẻ tiểu nhân khó biết như vậy ?

Cácngươi hãy đem hết hiểu biết của mình trả lời, trẫm sẽ đích thân xem xét .

( Trích từ sách : Bí Quyết Giỏi Văn )

Trổ Tài Nào :) 😘

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Ngữ văn

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ