Ôn tập ngữ văn 10 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :

TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

" Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì được phật tiên độ trì

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng , trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Rất công bằng , rất thông minh

Vừa độ lượng , lại đa tình , đa mang

Thị thơm thị giấu người thơm

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau " .

( Trích Truyện cổ nước mình , Lâm Thị Mỹ Dạ - SGK Tiếng Việt 4 , Tập 1 )

Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản ?

Câu 2 : Nêu nội dung chính của văn bản ?

Câu 3 :

a. Trong đoạn trích trên tác giả chủ yếu sử dụng chất liệu của bộ phận văn học nào ?

b. Đoạn thơ :

Thị thơm thị giấu người thơm

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì

Gợi cho anh chị liên tưởng đến truyện dân gian nào ?

Câu 4 : Nêu cảm nghĩ của anh ( chị ) sau khi đọc văn bản trên ? ( Bằng một đoạn văn ngắn 5 -9 dòng )

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.