Ôn tập mỹ thuật 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hello và xin chào tất các bạn ! Mình là Linh Lùn đâyyy

Hôm nay mk sẽ tổ chức 1 cuộc thi về Anime đây ạ !

Cuộc thi sẽ có 3 vòng ạ !!!

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 1 : 𝓶𝓸̛̉

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 2 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 3 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

Sau đây là chủ đề vòng 1 :

+) Anime trời mưa ( 2 pics )

+) Anime cùng với tai nghe ( 2 pics )

+) Anime trong nước ( 1 pic )

*Luật lệ :

+) Ko được nói tục chửi bậy

+) Ko ném đá nhau , gây cổ

+) Chơi công bằng với nhau

Ngày thi : kể từ ngày mới đăng đến 3 ngày sau sẽ chấm

* Cách thức chấm điểm :

- Mỗi bạn sẽ có 100đ tất cả :

+) Ảnh mờ : -10đ

+) Ảnh to quá hoặc nhỏ quá : -5đ

+) Sai đề : -15đ

+) Gây war , đăng ảnh nhạy cảm : LOẠI

+) Ảnh dính nguồn : -30đ

+) Ảnh thừa/thiếu : -10đ/1pic

+) Trùng ảnh với nhau : -10đ/1 pic

+) Nền đơn giản hoặc ko đặc sắc : -5đ

+) Ảnh hiếm/đẹp : +5đ

Và 15 bạn có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng thi thứ 2 !

* Giải thưởng cho 15 bạn có số điểm cao nhất vòng 1 là :

+) Giải nhất : 15 SP

+) Giải nhì : 10 SP

+) Giải ba : 5 SP

VÀ MIK CẦN TUYỂN GIÁM KHẢO CÙNG VỚI MÌNH ĐI CHẤM ĐIỂM NHA !

* Mong các CTV sẽ duyệt em bài này

Rồi , đến đây mik chúc tất cả các bạn sẽ may mắn và ai cũng chơi trong sạch nha !!!

Good luck~~~~~~~~~

9 câu trả lời

Hello và xin chào tất các bạn ! Mình là Ngân nhèeee đây

Hôm nay mk sẽ tổ chức 1 cuộc thi về Anime đây ạ !

Cuộc thi sẽ có 3 vòng ạ !!!

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 1 : 𝓶𝓸̛̉

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 2 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 3 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

Sau đây là chủ đề vòng 1 :

+) Anime âm nhạc ( 2 pics )

+) Anime cùng với hoa ( 2 pics )

+) Anime cổ trang ( 1 pic )

*Luật lệ :

+) Ko được nói tục chửi bậy

+) Ko ném đá nhau , gây cổ

+) Chơi công bằng với nhau

Ngày thi : kể từ ngày mới đăng đến 2 ngày sau sẽ chấm

* Cách thức chấm điểm :

- Mỗi bạn sẽ có 100đ tất cả :

+) Ảnh mờ : -10đ

+) Ảnh to quá hoặc nhỏ quá : -5đ

+) Sai đề : -15đ

+) Gây war , đăng ảnh nhạy cảm : LOẠI

+) Ảnh dính nguồn : -30đ

+) Ảnh thừa/thiếu : -10đ/1pic

+) Trùng ảnh với nhau : -10đ/1 pic

+) Nền đơn giản hoặc ko đặc sắc : -5đ

+) Ảnh hiếm/đẹp : +5đ

Và 15 bạn có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng thi thứ 2 !

* giải thưởng cho 15 bạn có số điểm cao nhất vòng 1 là :

+) Giải nhất : 25 SP

+) Giải nhì : 20 SP

+) Giải ba : 15 SP

VÀ MIK CẦN TUYỂN 2 BẠN GIÁM KHẢO CÙNG VỚI MÌNH ĐI CHẤM ĐIỂM NHA !

* Mong các CTV sẽ duyệt em bài này

Rồi , đến đây mik chúc tất cả các bạn sẽ may mắn và ai cũng chơi trong sạch nha !!!

5 câu trả lời

Hello và xin chào tất các bạn ! Mình là Ngân nhèeee đây

Hôm nay mk sẽ tổ chức 1 cuộc thi về Anime đây ạ !

Cuộc thi sẽ có 3 vòng ạ !!!

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 1 : 𝓶𝓸̛̉

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 2 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

𝓥𝓸̀𝓷𝓰 3 : 𝓴𝓱𝓸́𝓪

Sau đây là chủ đề vòng 1 :

+) Anime đang ăn kem ( 2 pics )

+) Anime cùng với vật nuôi ( 2 pics )

+) Anime thổi sáo ( 1 pic )

*Luật lệ :

+) Ko được nói tục chửi bậy

+) Ko ném đá nhau , gây cổ

+) Chơi công bằng với nhau

Ngày thi : kể từ ngày mới đăng đến 2 ngày sau sẽ chấm

* Cách thức chấm điểm :

- Mỗi bạn sẽ có 100đ tất cả :

+) Ảnh mờ : -10đ

+) Ảnh to quá hoặc nhỏ quá : -5đ

+) Sai đề : -15đ

+) Gây war , đăng ảnh nhạy cảm : LOẠI

+) Ảnh dính nguồn : -30đ

+) Ảnh thừa/thiếu : -10đ/1pic

+) Trùng ảnh với nhau : -10đ/1 pic

+) Nền đơn giản hoặc ko đặc sắc : -5đ

+) Ảnh hiếm/đẹp : +5đ

Và 15 bạn có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng thi thứ 2 !

* giải thưởng cho 15 bạn có số điểm cao nhất vòng 1 là :

+) Giải nhất : 25 SP

+) Giải nhì : 20 SP

+) Giải ba : 15 SP

VÀ MIK CẦN TUYỂN 2 BẠN GIÁM KHẢO CÙNG VỚI MÌNH ĐI CHẤM ĐIỂM NHA !

* Mong các CTV sẽ duyệt em bài này

Rồi , đến đây mik chúc tất cả các bạn sẽ may mắn và ai cũng chơi trong sạch nha !!!

6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.