Ôn tập lịch sử lớp 9 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu 1: vì sao trung ương đảng đề ra kế hochj tác chiến Đông -Xuân 1953-1954? cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 đã từng bước làm phá sản kế hoạch Na-Va của pháp-mĩ như thế nào?

câu 2:nêu nguyên nhân,diễn biến,kết quả của phong trào "Đồng Khởi"(1959-1960)

câu 3: trình bày hoàn cảnh,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt"của Mĩ ở miền nam

câu 4:trình bày hoàn cảnh ,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "chiến tranh cục bộ"của Mĩ ở miền nam?chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ ở miền nam có điểm j giống và khác nhau?

câu 5:nêu hoàn cảnh ,âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược "việt nam hóa chiến tranh" "đông dương hóa chiến tranh" của mĩ?chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược việt nam hóa có điểm j giống và khác nhau?

câu 6:nêu nội dungvaf ý nghĩa của hiệp định Pari 1973?

câu 7:cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra như thế nào?

câu 8:phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước từ 1954-1975?

câu 9:tình hình 2 miền nam-bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 như thế nào?

câu 10:vì sao trung ương đảng quyết định tiến hành đổi mớivào tháng 12/986? nêu nội dung đường lối đổi mới .em có nhận xét gì về đường lối đổi mới ,liên hệ hiện nay?

câu 11:lập bảng niên biểu về hoạt động của Nguyễn Aí Quốc từ 1911đến 1925 theo mẫu:

thời gian những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
1911
1919
1920
1921
1923
1924
6-1925

Được cập nhật 3 tháng 7 lúc 13:54 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.