Ôn tập lịch sử lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 HK II – NĂM HỌC 2017 - 2018

Câu 1. Trình bày diễn biến thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? Nhân dân ta chống Pháp như thế nào?

Câu 2. Vì sao nói nhà Nguyễn ngày càng lún sâu vào con đường đầu hàng? Em có đánh giá như thế nào về tinh thần chống Pháp của triều Nguyễn?

Câu 3. Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Câu 4. Em hãy so sánh khởi nghĩa Hương Khê và khởi nghĩa Yên Thế. Thất bại của hai cuộc khởi nghĩa trên nói lên điều gì?

Câu 5. Em hãy trình bày tình hình xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Tại sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?

Câu 6. Nêu nội dung chính trong các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Tại sao những cải cách đó không thực hiện được? Theo em, nhà nước Việt Nam hiện nay rút ra được những bài học nào từ những đề nghị cải cách ở thế kỉ XIX?

Câu 7. Trình bày nội dung chính của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Câu 8. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam có sự phân hóa như thế nào?

Được cập nhật 22 giờ trước (20:49) 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.