Ôn tập lịch sử lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. Nhờ đâu giai cấp tư sản Anh đã tích lũy được một lượng tư bản khổng lồ để đầu tư phát triển công nghiệp?

A. Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán với các nước láng giềng.
B. Đầu tư phát triển khoa học - kĩ thuật.
C. Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán nô lệ, khai thác thuộc địa.
D. Thu được lợi nhuận sau cách mạng tư sản.

Câu 2. Sau cách mạng tư sản, ở Anh có sẵn nhân công hơn các nước khác nhờ vào đâu?

A. Bắt được nhiều nô lệ từ các nước.
B Nông dân mất ruộng, thợ thủ công bị phá sản buộc phải bán sức lao động của mình.
C. Địa chủ phong kiến bị thất bại, mất hết ruộng đất phải làm thuê cho tư sản.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Sau cách mạng tư sản, nước Anh đã hội đủ những tiền đề để tiến hành cách mạng công nghiệp, đó là:

A. Tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật.
B. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
C. Tư bản, công nhân và thị trường.
D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.

Câu 4. Yếu tố cơ bản nào sau đây thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp?

A. Do yêu cầu cần cải tiến kĩ thuật (trong ngành dệt) đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kĩ thuật sản xuất.
B. Máy móc đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại nhưng còn thô sơ.
C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất
D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Câu 5. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là gì?

A. Chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí.
B. Phát minh và sử dụng máy móc.
C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất trong nông nghiệp.
D. Thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nền kinh tế.

Câu 6. Ngành nào được sử dụng máy móc đầu tiên?

A. Đóng tàu
B. Ngành dệt
C. Thuộc da
D. Khai mỏ

Câu 7. Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu từ trang công nghiệp nhẹ?

A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.
B. Đầu tư không nhiều, thu hồi vốn nhanh và kiếm được nhiều lãi.
C. Thị trường trong nước và thế giới đang rất cần những sản phẩm từ công nghiệp nhẹ.
D. Tất cả các lý do trên.

Câu 8. Năm 1764, ai là người phát minh ra máy kéo sợi Gien – ni ?

A. Giêm Ha-gri-vơ.
B. Ác-crai-tơ.
C. Giêm Oát
D. Gien – ni

Câu 9. Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công nghiệp của Anh?

A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.
B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
C. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.
D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới.

Câu 10. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?

A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.
B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.
C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí.
D. Tất cả các lí do trên.

Câu 11. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, nhân công.
B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.
C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật.
D. Tư bản và các thiết bị máy móc;

Câu 12. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu vào thời gian nào?

A. Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XVIII
B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.
C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVII.
D. Từ cuối những năm 60 của thế kỉ XVIII.

Câu 13. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là gì?

A. “Nước có nền cổng nghiệp phát triển nhất thế giới”.
B. “Nước công nghiệp hiện đại”
C. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”.
D. “Công xưởng của thế giới”.

Câu 14. Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình gì?

A. Từ một nền sản xuất nhỏ sang một nền sản xuất lớn.
B. Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. 
C. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển.
D. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công- nông nghiệp.

Câu 15. Vì sao sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được coi là “công xưởng của thế giới”?

A. Anh đã tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp sản xuất ra nhiều máy móc.
B. Cách mạng công nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển, của cải làm ra dồi dào.
C. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
D. Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh.

Câu 16. Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh đầu thế kỉ XIX?

A. Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng.
B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh.
C. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp.
D. Do Anh cỏng nghiệp hoá việc sản xuất.

Câu 17. Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đầu phát triển từ thời gian nào?

A. Những năm 20 của thế kỉ XIX.
B. Những năm 30 của thế kỉ XIX.
C. Những năm 50 của thế kỉ XIX.
D. Những năm 30 của thế kỉ XVIII.

Câu 18. Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp cơ khí.
C. Công nghiệp hoá chất.
D. Công nghiệp nhẹ.

Câu 19. Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn (từ những năm 1830) nhưng lại phát triển nhanh, vì sao?.

A. Do Pháp tiếp thu những thành tựu kĩ thuật ở Anh.
B. Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt. Sử dụng nhiều máy móc hơi nước
C. Pháp có nền sản xuất tương đối phát triển.
D. A + B đúng.

Câu 20. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?

A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII
C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII.
D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.

Câu 21. Ở Đức, cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn hơn (từ những năm 1840) song lại phát triển nhanh về tốc độ và năng suất bởi vì:

A. Do Đức tiếp nhận những thành tựu kỹ thuật của Anh
B. Đức đẩy mạnh sản xuất gang, sắt.
C. Sử dựng nhiều máy hơi nước.
D. Đức có một nền sản xuất tương đối phát triển

Câu 22. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản như thế nào?

A. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp.
B. Nhiều thành phố mọc lên.
C. Số dân thành phố tăng lên.
D. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 23. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Đúng hay sai?

A. Đúng.
B. Sai

Câu 24. Những yếu tố nào tạo điều kiện cho sự ra đời của các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La tinh?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa
B. Phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Âu và châu Mĩ phát triển mạnh tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến.
C. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha suy yếu
D. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 25. Sự kiện nào mở đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản?

A. Nga hoàng ban bố “Sắc lệnh giải phóng nông nô”
B. Những cuộc bạo động của nông nô.
C. Những cải cách của Nga hoàng.
D. Nước Nga tiến hành cách mạng công nghiệp.

Câu 26. Lý do cơ bản nào buộc Nga hoàng phải tiến hành cải cách nông nô?

A. Yêu cầu phát triển của kinh tế đất nước.
B. Áp lực của các cuộc bạo động của nông nô diễn ra dồn dập.
C. Yêu cầu của giai cấp tư sản Nga.
D. Chính quyền Nga hoàng bước vào thời kì suy yếu.

Câu 27. Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước nào?

A. Nhật và Nga.
B. Nhật và Mĩ.
C. Anh và Pháp.
D. Anh và Đức.

Câu 28. Tại sao các nước tư bản phương Tây lại nhòm ngó vùng Đông Nam Á ?

A. Đông Nam Á đất rộng người đông.
B. Đông Nam Á tài nguyên phong phú.
C. Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.
D. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 29. Anh xâm lược Miến Điện vào năm nào?

A. Năm 1824.
B. Năm 1825.
C. Năm 1826.
D. Năm 1827.

Câu 30. Hãy điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:

A. Quần chúng nổi lên đấu tranh, dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Ga-ri-ban-đi đã thống nhất 7 quốc gia ở bán: đảo I-ta-li-a thành vương quốc I-ta-li-a.

B. Ở Đức, đất nước được thống nhất bằng các cuộc chiến tranh do quí tộc quân phiệt Phổ đứng đầu.
C. Ở Nga, do sự phản ứng mạnh mẽ của nông dân, Nga hoàng phải tiến hành cuộc cải cách, giải phóng nông nô.
D. Các cuộc đấu tranh ở I-ta-Ii-a, Đức, Nga là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Câu 31. Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản?

A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,
C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo
D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân.

Câu 32. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

A. Vì muốn mở rộng lãnh thổ của mình.
B. Vì muốn gây ảnh hưởng của mình với nước khác.
C. Vì nhu cầu về tài nguyên, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hoá.
D. Vì sự phát triển mạnh của cách mạng công nghiệp.

Câu 33. Yếu tố nào là cơ bản nhất để khẳng định: đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thế giới?

A. Cách mạng tư sản nổ ra ở nhiều nước Âu, Mĩ.
B. Dưới nhiều hình thức khác nhau cách mạng tư sản diễn ra thắng lợi ở nhiều nước Âu, Mĩ và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Thời kỳ công nghiệp, kinh tế tư bản công nghiệp phát triển nhanh chóng ở các nước Âu, Mĩ.
D. B + C đúng.

Câu 34. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông- nghiệp và giao thông.
C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Được cập nhật 24 tháng 5 lúc 21:59 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Lịch sử

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ