Ôn tập lịch sử lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Vì sao Pháp xâm lược VN? Tại sao Pháp thất bại ở Đà Nẵng nhưng lại thắng lợi ở Gia Định?

2.Pháp đánh Bắc Kỳ lần 1,lần 2 ntn?

3.Nội dung hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất,Hác Măng và Quý Mùi? Hậu Quả?

4 Nguyên nhân diển biến kết quả của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế 1885?

5. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

6. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế? Khởi nghĩa này có gì khác so với các cuộ khởi nghĩa cùng thời?

7. Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỉ 19?

8.Nêu chính sách khai thác bóc lột của Pháp đối với VN cuối tk 19 đầu tk 20. Mục Đích? Hậu Quả?

9. Xã hội VN có chuyển biến gì sau cuộc Khai thác bóc lột của thực dân Pháp?

10. Lập bảng thống kê về phong trào yêu nc đầu thế kỉ 20( phong trào,mục đích,hình thức và nội dung hoạt động). So sánh phong trào yêu nc cuối tk 19 với phong trào yêu nước đầu tk 20( mục đích,Lãnh đạo,lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh...)

11. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của người có gì mới so với các nhà yêu nc trước đó?

Làm ơn giúp mình với mọi người ơi =(((( Cần gấp lắm T^T

Được cập nhật 30 tháng 6 lúc 21:57 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.