Ôn tập lịch sử lớp 7 - Hỏi đáp

Câu 1: Trình bày những chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta về các mặt chính trị , kinh tế, văn hoá.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo? Bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Ngĩa quân lam sơn đã đạt được những thành tựu gì?

Câu 3: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 4:

a, Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ

b, Thông qua sơ đồ, nêu nhận xét về nhà nước thời Lê Sơ so với nhà nước thời Lý- Trần

Câu 5: Điền nội dung vào bảng thống kê về các lĩnh vực

Lĩnh vực Nội dung
Quân đội và pháp luật
Kinh tế
Văn hoá

Câu 6: Điền nội dung về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Tên cuộc khởi ngĩa Thời gian Địa bàn

Câu 7: Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm, Xoài Mút đánh tan quân xâm lược Xiêm.

Câu 8: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

Câu 9: Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn.

Lĩnh vực
Hành chính
Pháp luật
Quân đội
Đối ngoại

Câu 10: Qua những chính sách của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX về kinh tế, chính trị, ngoại giao, hãy nêu nhận xét về những chính sách đó.

Được cập nhật 15 giờ trước (21:19) 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.