Ôn tập lịch sử lớp 6

Liên Ai
6 giờ trước (17:36)

Vì dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Thời gian: Từ 179 đến thế kỉ X

Bình luận (0)
Min ngáo ngơ OvO
6 giờ trước (17:39)

Dựa vào những kiến thức đã học để lí giải. Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Bình luận (0)
lý đăng khoa
5 giờ trước (18:22)

từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều dại phong kiến phương Bắc

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Vân Trường TH...
8 giờ trước (15:37)

Bạch  đèn ?????

Bình luận (0)
Hiếu Sad Boy(Waitting Fo...
8 giờ trước (15:38)

giải phóng đất nước ta sau  hơn 1000năm bị phong kiến phương bắc đô hộ

mở ra nền độc lạp lâu dài cho dân tộc

Bình luận (0)
Lê Hoàng Bảo Phúc
Hôm kia lúc 9:53

Bác Hồ

Bình luận (2)
truongdz
Hôm kia lúc 9:56

Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức vào năm nào?

Bình luận (2)
Maximilian
Hôm kia lúc 9:26

* Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt:

- Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

- Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,...

- Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,...

⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

* Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Hôm kia lúc 9:27

Chính sách cai trị của các triều đình phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta:

Về tổ chức bộ máy nhà nước: Chia nước ta thành các quận, sát nhập vào Trung Quốc, cử người Hán sang quản lý đến cấp huyện.

Về chính sách đồng hóa: Đưa người Hán sang, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục tập quán của người Hán, mở các lớp dạy chữ hán tại các quận.

 

Về chính sách bóc lột kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột bằng các thứ thuế (nặng nhất là thuế sắt và muối), chính sách cống nạp nặng nề, cướp ruộng đất, buộc dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền sắt và muối.

Trong các chính sách cai trị, chính sách thâm độc, tàn bạo nhất là chính sách đồng hoá dân tộc về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

Bình luận (1)
...^_^
Hôm kia lúc 9:45

* Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩynhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt:

- Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

- Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,...

- Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,...

⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

* Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.Vì điều này sẽ khiến dân tộc ta bị đồng hoá và phải chịu sáp nhập vào Trung Quốc

Bình luận (0)
Phinh
9 tháng 5 lúc 9:51

C

Bình luận (1)
Dương Trương Trâm Anh
9 tháng 5 lúc 9:51

B, mình nghĩ là vậy không bik đúng ko nha?

 

Bình luận (0)
meme
9 tháng 5 lúc 9:52

b

Bình luận (0)
boy not girl
7 tháng 5 lúc 21:51

mik nghĩ là làm gốm.

Bình luận (1)
Khánh Vinh
7 tháng 5 lúc 21:55

Đố là : nghề rèn , đúc sắt , làm gốm , dệt vãi

Bình luận (4)
Kelly Hạnh Vũ
7 tháng 5 lúc 21:55

Nghề làm gốm

Bình luận (0)
BLACKPINK - Rose
6 tháng 5 lúc 20:46

cho hỏi mã viện là ai trg lịch sử VN mình học ko thấy có

Bình luận (1)
Hà Chill
6 tháng 5 lúc 20:49

mã viện là viên tướng đã từng chinh chiến ở nước nam trong cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng đó

Bình luận (0)
Duong gaming
6 tháng 5 lúc 20:50

Mã Viện vẫn còn nhớ tới vùng đất Lãng Bạc vì kinh hoàng về vùng Lãng Bạc"Dưới nước lụt, trên mây mù, khí độc bốc lên ngùn ngụt, ngẩng lên thấy chim diều hâu đang bay đã bị xà rớt xuống nước chết". Một binh tướng là Binh Lạc hầu đã chết ở đây.

Bình luận (2)
Nguyễn Văn Phúc
6 tháng 5 lúc 19:55

Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng :
- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
- Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
- Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.
 Ý nghĩa : 

- Đây là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

- Tiếp tục củng cố và giữ vững nền  độc lập.

- Mở ra thời kì phát triển đất nước.

Bình luận (0)

A) nguyên nhân
+vì muốn mở rộng bờ cõi xuống phía nam nhằm đặt ách cai trị nhân dân ta
+lấy cớ kiều công tiễn cầu cứu vua nam hán sai con hoằng tháo cho quân xâm lược nước ta

b)Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng :
- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
- Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
- Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.
c) Ý nghĩa : 
- Đây là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc.
- Tiếp tục củng cố và giữ vững nền  độc lập.
- Mở ra thời kì phát triển đất nước.

d)kết quả

-cuộc khởi nghĩa thắng lợi

Bình luận (1)
THIÊN BÌNH
6 tháng 5 lúc 20:01

Nguyên nhân thắng lợi :

+ Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng.

+ Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sử dụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dân tộc ta để giành thắng lợi.

-Diễn biến

 Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

+ Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

+Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

+ Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

-    Ý nghĩa :

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN