Ôn tập lịch sử lớp 12 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.năm 1945 những quốc gia nào ở ĐNÁ giành và tuyên bố độc lập

2.đến giữa những năm 50 của tkxx tình hình nổi bật ở khu vực ĐNÁ là gì

3. ý nào dưới đây ko phải là điểm tương đồng về lịch sử của cả 3 nước Đông Dương trong giai đoạn 1945-1975

A.thắng lợi của cách mạng VN,Lào,Campuchia......

B.ba nước tiến hành kháng chiến chống pháp và chống mĩ xâm lược

C.có những giai đoạn thực hiện chính sách hòa bình.....

D.sự đoàn kết của 3 dân tộc góp phần vào thắng lợi trong cuộc......

4.ý nào k phải là điểm chung của cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân lào,campuchia,vieeth nam

A.đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Đông dương

B.giai đoạn cuối dưới sự lãnh đạo của các đảng riêng của mỗi nước

C. nhận sự giúp đỡ của liên xô và các nước XHCN đông âu

D.cuối cùng được giải quyết bằng hiệp định giownevo về đông dương

5.thắng lợi nào của nhân dân VN đã tác động trực tiếp buộc pháp phải kí hiệp ước giơnevo năm1954 về Đông dương?

6.kết quả thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập ASEAN trong những năm 60-70 tkxx là

7.ý nào ko phản ánh được tình hình chung của các nước như thái lan,indonexia,malaixia,xingapo từ cuối những năm 50 đén những năm 70,80 của tkxx

8.ý nào dưới đây giải thích k đúng về lí do mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của tkxx

A.quan hệ của ba nước đông dương vs ASEAN đã đc cải thiện tích cực

B.chiến tranh lạnh kết thúc,nhưng xu thế toàn cầu thế hóa....

C.chống lại sự hình thành trật tự "đa cực"......

D.thực hiện hợp tác phát triển có hiệu quả theo các nguyên tắc của hiệp ước bali

9. hiệp ước bali (2/1976)có nội dung cơ bản j

A.tuyên bố thành lập ASEAN

B.xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước

C.thông qua những nội dung cơ bản của hiến chương ASEAN

D.tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN

5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Lịch sử

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ