Ôn tập lịch sử lớp 11

Quang Nhân
Quang Nhân 27 tháng 12 2020 lúc 20:15

 Tuy là 1 trật tự duy trì hòa bình, song trật tự Vecxai - oasinhton không làm được đúng vai trò nhưng tên gọi, bởi+ Bản chất của nó chỉ là 1 tổ chức giữa các đế quốc lớn nhằm bảo vệ thành quả của chiến thắng+ Những quyết định , thỏa thuận tại hội nghị này chưa giải quyết triệt để mâu thuẫn về thuộc địa và thị trường ( mà chính nguyên nhân này đã dẫn đến thế chiến 1, nếu vấn đề không triệt để thì nó cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2 )+ Trật tự Vecxai - Oa chưa có những hành động, tư tưởng tác động đến phong trào cách mạng thế, tác động đến hòa bình chung của toàn nhân loại

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 24 tháng 12 2020 lúc 23:10

ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 23 tháng 12 2020 lúc 12:27

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là cuộc cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Là cách mạng tư sản vì đánh đổ chế độ quân chủ Nga hoàng và thực hiện những cải cách dân chủ, nhưng nó mang những nét khác biệt với các cuộc cách mạng tư sản trước đó: Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản chứ không phải giai cấp tư sản. Động lực chính của cách mạng là công nhân và nông dân. Chính quyền thành lập sau cách mạng không phải là nền chuyên chính của của giai cấp tư sản, mà là nền chuyên chính của 2 giai cấp cách mạng, công nhân và nông dân. Hướng phát triển của cách mạng là tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa tư bản.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 23 tháng 12 2020 lúc 12:27

Vì sao cách mạng tháng 10 Nga lại được gọi là cách mạng xã hội chủ nghĩa?Đại khái là, mục tiêu của cuộc CM T10 Nga (được báo cáo trong Luận cương tháng Tư) = với mục tiêu của cuộc CM XHCN: xây dựng 1 chế độ xã hội mới, trong đó xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng 1 xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng cho người lao động.(Luận cương tháng Tư nêu rõ: "Đặc điểm của tình hình hiện nay ở Nga là bước quá độ từ giai đoạn thứ nhất của cách mạng, là giai đoạn đã đem lại chính quyền cho giai cấp tư sản do trình độ giác ngộ và tổ chức của giai cấp vô sản còn thấp, tiến lên giai đoạn thứ 2 của cách mạng, là giai đoạn phải đem lại chính quyền cho giai cấp vô sản, những tầng lớp nghèo và cho nông dân" - SGK L11 của bạn có ghi đoạn này đó :X)

Bình luận (0)
2702 Smallguy
2702 Smallguy 21 tháng 12 2020 lúc 23:11

mọi người giúp em với ạ 

 

Bình luận (0)
2702 Smallguy
2702 Smallguy 21 tháng 12 2020 lúc 23:11

help me , thankyou people so much

Bình luận (0)
Trần Thanh

Câu 1: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị.

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới

B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 2: Trong cuộc cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A. Tư sản B. Địa chủ C.Qúy tộc D. Qúy tộc tư sản

Câu 3: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao

B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu 4: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế D. Liên bang

Câu 5: Tại sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến?

A. Tầng lớp Samurai có ưu thế chính trị, chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự

B. Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng quyền lực vẫn do tầng lớp quí tộc tư sản hóa nắm quyền

C. Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền

D. Tầng lớp quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 6: Sự ra đời các công ty độc quyền đã tác động như thế nào đến đời sống kinh tế, chính trị Nhật Bản?

A. Sự lũng đoạn đối với kinh tế, chính trị Nhật Bản

B. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự ổn định của nước Nhật

C. Sự phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự cho nước Nhật

D. Đưa Nhật Bản trở thành đế quốc phong kiến quân phiệt.

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN