Ôn tập lịch sử lớp 10

Dzịt
Hôm qua lúc 11:24

Nhận xét:

+ Đập tan được âm mưu xâm lược nước ta của phong kiến phương Bắc

+ Củng cố chính quyền phong kiến vững mạnh, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đất nước

+ Chứng tỏ lòng yêu nước, bất khuất của dân tộc.

+ Bảo vệ được thành quả xây dựng đất nước của tổ tiên, giữ vững nền độc lập, chủ quyền cho dân tộc.

Bình luận (0)
Quang Nhân
13 tháng 6 lúc 20:12

Tham Khảo

 

- Giáo dục:

+ Giáo dục theo lối Nho giáo.

+ Lập Văn Miếu, mở khoa thi. Dựng bia tiến sĩ.

- Văn học:

+ Gồm cả chữ Hán, Nôm.

+ Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước.

+ Ca ngợi những chiến công, đất nước.

- Nghệ thuật:

+ Kiến trúc Phật giáo, Nho giáo.

+ Điêu khắc: Mang nét độc đáo riêng, bản sắc riêng.

+ Nghệ thuật đậm tính dân gian truyền thống.

- Khoa học - Xã hội:

+ Sử học: Đại Việt Sử kí, Lam Sơn thực lục...

+ Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.

+ Bình thư yếu lực.

+ Đại thành toán pháp.

+ Súng thần cơ, thuyền chiến có lầu.

- Đạo giáo:

+ Thời Lý - Trần hòa lẫn với các tĩn ngưỡng dân gian.

+ Thế kỉ XIV: suy yếu dần.

- Phật giáo:

+ Thời Lý, Trần phổ biến rộng rãi.

+ Thời Lê sơ bị hạn chế, thu hẹp.

- Nho giáo:

+ Thời Lý, Trần: Tư tưởng chính thống.

+ Thời Lê sơ: Nâng lên địa vị độc tôn.

- Còn về mở rộng phát huy thành tựu nào thì các mặt như giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học... đều có thể phát huy được nhé. Tùy vào thành tựu mà em thích để phân tích nhé!

Bình luận (0)
Sun Trần
13 tháng 6 lúc 20:13

Tham khảo 
 

- Giáo dục:

+ Giáo dục theo lối Nho giáo.

+ Lập Văn Miếu, mở khoa thi. Dựng bia tiến sĩ.

- Văn học:

+ Gồm cả chữ Hán, Nôm.

+ Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước.

+ Ca ngợi những chiến công, đất nước.

- Nghệ thuật:

+ Kiến trúc Phật giáo, Nho giáo.

+ Điêu khắc: Mang nét độc đáo riêng, bản sắc riêng.

+ Nghệ thuật đậm tính dân gian truyền thống.

- Khoa học - Xã hội:

+ Sử học: Đại Việt Sử kí, Lam Sơn thực lục...

+ Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.

+ Bình thư yếu lực.

+ Đại thành toán pháp.

+ Súng thần cơ, thuyền chiến có lầu.

- Đạo giáo:

+ Thời Lý - Trần hòa lẫn với các tĩn ngưỡng dân gian.

+ Thế kỉ XIV: suy yếu dần.

- Phật giáo:

+ Thời Lý, Trần phổ biến rộng rãi.

+ Thời Lê sơ bị hạn chế, thu hẹp.

- Nho giáo:

+ Thời Lý, Trần: Tư tưởng chính thống.

+ Thời Lê sơ: Nâng lên địa vị độc tôn.

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě🧡♏
13 tháng 6 lúc 20:17

Tham khảo!

 

Câu khái quát thành tựu khá khó nên em có thể tham khảo nhé!

- Giáo dục:

+ Giáo dục theo lối Nho giáo.

+ Lập Văn Miếu, mở khoa thi. Dựng bia tiến sĩ.

- Văn học:

+ Gồm cả chữ Hán, Nôm.

+ Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước.

+ Ca ngợi những chiến công, đất nước.

- Nghệ thuật:

+ Kiến trúc Phật giáo, Nho giáo.

+ Điêu khắc: Mang nét độc đáo riêng, bản sắc riêng.

+ Nghệ thuật đậm tính dân gian truyền thống.

- Khoa học - Xã hội:

+ Sử học: Đại Việt Sử kí, Lam Sơn thực lục...

+ Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.

+ Bình thư yếu lực.

+ Đại thành toán pháp.

+ Súng thần cơ, thuyền chiến có lầu.

- Đạo giáo:

+ Thời Lý - Trần hòa lẫn với các tĩn ngưỡng dân gian.

+ Thế kỉ XIV: suy yếu dần.

- Phật giáo:

+ Thời Lý, Trần phổ biến rộng rãi.

+ Thời Lê sơ bị hạn chế, thu hẹp.

- Nho giáo:

+ Thời Lý, Trần: Tư tưởng chính thống.

+ Thời Lê sơ: Nâng lên địa vị độc tôn.

- Còn về mở rộng phát huy thành tựu nào thì các mặt như giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học... đều có thể phát huy được nhé. Tùy vào thành tựu mà em thích để phân tích nhé!

Bình luận (0)
Đậu Hũ Kho
6 tháng 5 lúc 17:39

Nguyên nhân sâu xa : Anh kiềm hãm sự phát triển 13 bang thuộc 

nguyên nhân trực tiếp : sự kiện chè Bô xton 

- diễn biến 

+ 9.1774 : sự kiện đại hội lục địa lần thứ nhất  tại Phi la den phi a 

+ 4.1775 : chiến tranh bùng nổ giữa thuộc địa vs chính quốc 

+ 5.1775 : đại hôuj lục địa bùng nổ T2, thành lập " Quân đội thuộc địa "  . Bổ nhiệm Oa sinh tơn làm tổng chỉ huy 

+ 4.7.1776 : thông qua tuyên ngôn độc lập , tuyên bố li khai chinh quốc 

+ 10.1777 : nghĩa quân thắng lợi ở Xa ra to ga tạo bước ngoặc lớn của ct

+ 1781 thắng lợi ở l óoc tao 

+ 1782 chiến trang Kết thúc 

KQ : 9.1783 anh kí hiệp ước Véc Xai ,chính thức công nhân đọc lập 13 bang 

+ 1787 thông qua hiến pháp ,Mĩ là nước cộng hòa liên bang 

+ 1789 G.oa sinh tơn đc bầu làm tổng thống mĩ đàu tiên 

Ý nghĩa : 

+ lập đổ ách thống trị thức dân Anh 

+ mở đg cho CNTB phát triển 

Bình luận (0)
Lazyboy
1 tháng 5 lúc 18:00

Tham khảo nhé

Đến giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa đã có những bước tiến đáng kể. Sự phát triển của kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh với Anh. Vì vậy, bằng mọi biện pháp, Chính phủ Anh đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế khóa nặng nề. Mục đích cuối cùng của những chính sách này nhằm không để nền kinh tế của 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc.

Bình luận (0)
linhh
1 tháng 5 lúc 10:37

Tích cực:

     + Nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tổ chức bộ máy nhà nước quy củ và hoàn chỉnh.

     + Kinh tế có bước phát triển, nhất là trong nông nghiệp với công cuộc khẩn hoang được mở rộng.

     + Văn hóa đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

- Hạn chế

     + Chính sách ngoại giao, hạn chế sự giao lưu tiếp xúc với bên ngoài.

     + Chính sách ngoại thương hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế.

     + Chính sách cấm đạo khắt khe của nhà Nguyễn là cái cớ đê Pháp xâm lược Việt Nam.

+ Khoa học – kĩ thuật có ít những thành tựu về kĩ thuật và khoa học tự nhiên.

 

 

Bình luận (0)
linhh
1 tháng 5 lúc 10:44

So sánh cách mạng tư sản anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ về nguyên nhân , lực lượng lãnh đạo , động lực cách mạng , tính chất

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN