Ôn tập học kỳ II

Đặt : 

nAl = a (mol) 

nFe = b(mol) 

mX = 27a + 56b = 16.6 (g) (1) 

2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2 

Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 

mM = 342a  + 152b = 64.6 (g) (2) 

(1) , (2):

a = 4/55

b = 23/88

%Al = (4/55*27) / 16.6 *100% = 11.83%

%Fe = 100 - 11.83 = 88.17%

nH2 = 3/2a + b = 3/2 * 4/55 + 23/88 = 163/440 (mol) 

VH2 = 8.3 (l)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 1 lúc 22:37

hỏi từng câu thì sẽ dễ hơn nha

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 1 lúc 21:37
 8Al+15H2SO44Al2(SO4)3+12H2O+3H2S
Bình luận (0)

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{25}{100}=0.25\left(mol\right)\)

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

Vì cân ở vị trí cân bằng nên : 

\(m_{CaCO_3}+m_{dd_{HCl}}-m_{CO_2}=m_{Al}+m_{dd_{H_2SO_4}}-m_{H_2}\)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3}-m_{CO_2}=m_{Al}-m_{H_2}\)

\(\Rightarrow25-0.25\cdot44=a-\dfrac{a}{27}\cdot\dfrac{3}{2}\cdot2\)

\(\Rightarrow a=15.75\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)
Đinh Hùng
Đinh Hùng 16 tháng 1 lúc 17:45

Làm bài 2 giúp mình với

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 5 tháng 4 2017 lúc 17:48

a) Ta có:

\(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

Số nguyên tử Zn:

\(0,2.6.10^{23}=1,2.10^{23}\left(nguyêntử\right)\)

b) Nếu như số nguyên tử Cu bằng số nguyên tử Zn khi số mol của Cu bằng số mol của Zn.

=> \(n_{Cu}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\)

Khối lượng Cu cần lấy:

\(m_{Cu}=0,2.64=12,8\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 13:27

\(\%O = 100\% - 70\% = 30\%\)

Gọi CTHH cần tìm FexOy.

Ta có :

\(\dfrac{56x}{70} = \dfrac{16y}{30} = \dfrac{56x + 16y}{70+30} = \dfrac{160}{100}\)

Suy ra :

\(x = \dfrac{70.160}{56.100} = 2\\ y = \dfrac{30.160}{16.100} = 3\)

Vậy CTHH cần tìm Fe2O3

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 14 tháng 1 lúc 13:10

CTHH sai :

Al3O2 -> Al2O3.

Al(SO4)3 -> Al2(SO4)3.

NaPO4 -> Na3PO4.

NH4SO4 -> (NH4)2SO4

 

 

 

Bình luận (5)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 13:11

Các CTHH sai và sửa lại : 

\(Al_3O_2 \to Al_2O_3\\ CuNO_3 \to Cu(NO_3)_2\\ Al(SO_4)_3 \to Al_2(SO_4)_3\\ NaPO_4 \to Na_3PO_4\\ NH_4SO_4 \to (NH_4)_2SO_4\)

Bình luận (0)

Sửa: 

Al3O2 ----> Al2O3

CuNO3 ----> Cu(NO3)2

Al(SO4)3 ----> Al2(SO4)3

NaPO4 ----> Na3PO4

NH4SO4 ----> (NH4)2SO4

Chúc bạn học tốt banhqua

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 13:02

Không được đo ở đktc thì ở điều kiện nhiệt độ bao nhiêu, áp suất bao nhiêu thế bạn?

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 14 tháng 1 lúc 21:08

Kiểm tra lại đề nha bạn , nếu đề bài ra như vậy thì ko có cách giải

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 12:34

Dụng cụ : 

Cốc nhựa , Giấy lọc , Nước sạch, Đũa thủy tinh, Đèn cồn.

Quá trình thực hiện : 

Cho 1 lít nước sạch vào hỗn hợp muối và cát.Dùng đũa thủy tinh khuấy đều sau đó đổ hỗn hợp qua giấy lọc.Loại bỏ phần chất rắn trên giấy lọc(cát) thu lấy dung dịch sau khi lọc. Đun cạn dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn, ta thu được muối

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 12:55

a)

\(A + 2HCl \to ACl_2 + H_2 \)

b)

Theo PTHH : 

\(n_A = n_{H_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow M_A = \dfrac{5,6}{0,1} = 56(Fe)\)

Vậy kim loại A là Fe

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN