Ôn tập học kì I

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 14 tháng 5 2020 lúc 17:35

2n=8

a, Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8 quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử của ruồi giấm tạo ra được 16 tế bào mới

Số lần nguyên phân là a

Ta có 2a =16 suy ta a=4

b. Sau pha S mỗi tế bào có bao nhiêu cromatit có 16

c,Sau pha S cả 16 tế bào có 16x16=256 cromait

d, Khi chuyển sang kì đầu mỗi tế bào có 16 NST kép

e. Khi chuyển sang kì đầu 16 tế bào trên có 16x16=256 NST kép

f. Khi chuyển sang kì giữa, 16 tế bào trên có 16x8 =128 tâm động

g. Khi chuyển sang kì sau, 16 tế bào trên có 16x16=256 tâm động

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 5 2020 lúc 19:59

Một tế bào của 1 loài thực vật trải qua 5 lần nguyên phân liên tiếp.

Kết thúc lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm thấy 448 nhiễm sắc thể đơn ở tất cả tế bào con,

Gọi bộ NST là 2n

Ta có 25 x2n=448 suy ra 2n=14

Bình luận (0)
Đạt Trần Thọ
Đạt Trần Thọ 26 tháng 2 2020 lúc 9:08

Ở :

+Ống 1: Dịch nghiền tế bào có chứa ti thể, axit piruvic đi vào ty thể xảy ra quá trình hô hấp có thải ra CO2 và máy phát hiện CO2 sẽ báo

+Ống 2: Axit piruvic trực tiếp đi vào ty thể xảy ra quá trình hô hấp luôn thải ra CO2 và máy phát hiện CO2 sẽ báo

+Ống 3: Glucozo cơ thể không thể trực tiếp hấp thụ cũng không thể biến đổi thành Axit piruvic vì không có MT tế bào chất nên không có gì xảy ra cả + không có CO2 thoát ra

Bình luận (0)
Văn Trường Nguyễn
Văn Trường Nguyễn 13 tháng 2 2020 lúc 15:52

Vì ruồi giấm mang bộ NST 2n = 8.

Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân: 6. 8. (23-1)= 336 (NST)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN