Ôn tập học kì I

Mai Hiền
6 tháng 11 2020 lúc 11:07

L = (1800 : 2) . 3,4 = 3060Ao

Bình luận (0)
Đạt Trần
28 tháng 10 2020 lúc 20:13

+Số nu của ADN là:

5400:3,4x2=3200(nu)

+Ta có: A=T=960(nu)=30%N

=>G=X=3200:2-960=640(nu)=20%N

+Số liên kết Hidro: 2A+3G=3840(lket)

+Số liên kết hóa trị: (N-1) x 2= 6398(lket)

+Số chu kì: N:20=160(ch kỳ)

+Khối lượng; Nx300=960000(đvC)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
13 tháng 10 2020 lúc 21:50

Có: \(N=\frac{L}{3,4}.2=3000nu\)

Mặt khác: \(\left\{{}\begin{matrix}A+G=1500\\A-G=200\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow A=T=850,G=X=650\)

Có: \(A_1+A_2=850\)\(A_2=T_1=100\)

=> \(A_1=T_2=750\)

Tương tự cho G,X

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 9 2020 lúc 20:08

- Sinh quyển là một phần của Trái Đất, bao gồm tầng trên của thạch quyển (có thể sâu tới 11km), toàn bộ thủy quyển, tầng đối lưu, tầng bình lưu của khí quyển, nơi có các điều kiện tự nhiên thích hợp cho sự sống phát triển.

- Sinh quyển thường được hiểu gắn liền với Trái Đất.

- Sinh quyển của Trái Đất bao gồm các loài động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm,... từ sinh vật đơn bào nguyên thủy đến đa bào tiến hóa cao.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
12 tháng 9 2020 lúc 19:42

Câu 1:

- Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường và sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.

- Mọi cấp độ tổ chức từ sống đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng trong hệ thống à hệ thống cân bằng và phát triển.

- Ví dụ: khi trời nắng nóng, nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến nhiệt độ cơ thể nóng lên, cơ thể sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách: lỗ chân lông mở ra thoát hơi nước ( đổ mồ hôi) đồng thời tim đập nhanh hơn và thở mạnh hơn để nhiệt độ cơ thể được điều hòa.

Câu 2:

* Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức: Tế bào ; mô ; cơ quan ; hệ cơ quan.

Câu 3:

* Con la bất thụ vì bố mẹ của nó là 2 loài khác nhau, không có sự tương đồng về bộ NST trong phát sinh giao tử ở con la.

=> Chọn đáp án B

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 5 2020 lúc 17:35

2n=8

a, Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8 quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử của ruồi giấm tạo ra được 16 tế bào mới

Số lần nguyên phân là a

Ta có 2a =16 suy ta a=4

b. Sau pha S mỗi tế bào có bao nhiêu cromatit có 16

c,Sau pha S cả 16 tế bào có 16x16=256 cromait

d, Khi chuyển sang kì đầu mỗi tế bào có 16 NST kép

e. Khi chuyển sang kì đầu 16 tế bào trên có 16x16=256 NST kép

f. Khi chuyển sang kì giữa, 16 tế bào trên có 16x8 =128 tâm động

g. Khi chuyển sang kì sau, 16 tế bào trên có 16x16=256 tâm động

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 5 2020 lúc 19:59

Một tế bào của 1 loài thực vật trải qua 5 lần nguyên phân liên tiếp.

Kết thúc lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm thấy 448 nhiễm sắc thể đơn ở tất cả tế bào con,

Gọi bộ NST là 2n

Ta có 25 x2n=448 suy ra 2n=14

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN