Ôn tập cuối năm phần hình học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

B C A H K Q P M

Nhã Doanh Phùng Khánh Linh Mashiro Shiina .........

Giúp mình mỗi câu d thôi ạ :

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH .

a) Cm ΔABC đồng dạng với ΔHAC

b) Kẻ HK vuông góc với BA tại K . c/m AH2 = HK . AC

c) Cho AC = 10cm , CH = 8cm . Tính AH và diện tích ΔABC ?

d) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AH và CH . Gọi M là giao điểm của AQ và BP . Cm AQ vuông góc với BP và AH2 = 4 . PM . PB

Được cập nhật 16 tháng 2 lúc 20:57 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.