Ôn tập chương III : Thống kê

Vũ Thanh Thủy
17 tháng 5 lúc 14:51

Hê lô

 

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
17 tháng 5 lúc 14:51

Đáp án:B

Vì `\bar{X}=(100.3+100.4+70.5+30.6)/(300)=41/10=4,1`

Bình luận (0)

B

Bình luận (0)

1 nghiệm x+1 là sao

Bình luận (0)
Nguyễn Đình An
3 tháng 5 lúc 23:19

Bài nào vậy bạn❔❔❔

Bình luận (0)
Phí Đức
31 tháng 3 lúc 5:13

\(-x^2-2x+1=0\\\leftrightarrow x^2+2x-1=0\\\leftrightarrow x^2+2x+1-2=0\\\leftrightarrow (x+1)^2=2\\\leftrightarrow x+1=\sqrt 2 \quad or\quad x+1=-\sqrt 2\\\leftrightarrow x=\sqrt 2-1\quad or\quad x=-\sqrt 2-1\)

Vậy pt có tập nghiệm \(S=\{-1\pm \sqrt 2\}\)

Bình luận (0)

mốt là 10

Bình luận (9)
Đóm Jack
23 tháng 3 lúc 19:42

Mốt của dấu hiệu là 10 

Bình luận (0)
Cuong Nguyen
23 tháng 3 lúc 20:13

mốt dấu hiệu là 10

 

 

Bình luận (0)
Phương Hà
7 tháng 3 lúc 11:47

Nhờ bảng ''tần số'' ta thấy rõ ràng nhanh chóng dấu hiệu có những giá trị khác nhau như thế nào. Quan trọng hơn, ta thấy được rõ ràng chính xác sự phân bố tỉ lệ sự xuất hiện của các giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu.

Bình luận (0)
lê đức anh
28 tháng 2 lúc 16:30

Đổi 45 phút=0,75 giờ

Độ dài quãng đường đầu tiên là:

       40.3=120km

Độ dài quãng đường cao tốc là:

      (40+30).1,5=105km

Độ dài quãng đường sốc là:

      20.0,75=15km

Vận tốc trung bình trên quãng đường về nhà là:

        \(\dfrac{120+105+15}{3+1,5+0,75}=\dfrac{240}{5,25}\approx\)46km/h

                 

 

Bình luận (1)
Trần Mạnh
24 tháng 2 lúc 20:45

Bước 1 : Xác định dấu hiệu

Bước 2 : Tìm giá trị khác nhau

Bước 3 : Tìm tần số tương ứng

Bình luận (0)

Bước 1: Xác định dấu hiệu

Bước 2: Tìm giá trị khác nhau

Bước 3: Tìm tần số của các giá trị đó

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN