Ôn tập chương II

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 22:29

Bài 1: 

Gọi bán kính của hình tròn là r(m)(điều kiện: r>0)

Vì chu vi của hình tròn là 5,24m nên ta có: \(2\cdot r\cdot3.14=5.24\)

\(\Leftrightarrow r=\dfrac{257}{314}\left(m\right)\)

Vậy: Bán kính của hình tròn bằng \(\dfrac{257}{314}m\)

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyễn Xuân Nghĩa 18 tháng 1 lúc 21:15

Đề sai rồi

Bình luận (0)

x.((-7)+(-5))=36

⇔-12x=36

⇔x=36:(-12)

x=-3

Vậy x=-3

Bình luận (3)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 15 tháng 1 lúc 11:18

x.((-7)+(-5))=36

x.(-12)=36

         x=36:(-12)

=>     x=(-3)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 1 lúc 10:21

x.((-7)+(-5))=36

 

<=> x.(-12)= 36

<=> x = -3.

Vậy...

Bình luận (0)

Ư(-8)= {-1;-2;-4;-8;1;2;4;8}

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 7 tháng 1 lúc 9:15

D=55+121

D=176

Bình luận (2)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 7 tháng 1 lúc 9:36

ta tính cặp 1+2+3+...+10

{[10-1]:1+1}:2=5 [cặp]

tổng là: 5 nhân [10+1]=55

tính số số hạng của 1+3+5+...+21

[21-1]:2+1=11

ta có { [21+1] nhân 11}:2=121

=>D=121+55=176

XONG RỒI NÈ

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 8:20

a) Sửa đề: Tính OB

Trên đường thẳng xy, ta có: OA<BA(3cm<8cm)

nên điểm O nằm giữa hai điểm A và B

\(\Leftrightarrow OB+OA=AB\)

\(\Leftrightarrow OB=AB-OA=8cm-3cm=5cm\)

Vậy: OB=5cm

b) Vì C là trung điểm của AB nên 

\(AC=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{8cm}{2}=4cm\)

Trên tia Cx, ta có: OA<CA(3cm<4cm)

nên điểm O nằm giữa hai điểm C và A

\(\Leftrightarrow OC+OA=AC\)

\(\Leftrightarrow OC=AC-OA=4cm-3cm=1cm\)

Vậy: AC=4cm; OC=1cm

Bình luận (1)
Nương Nguyễn
Nương Nguyễn 27 tháng 12 2020 lúc 8:10

vì sao sự thoát hơi nước có ý nghĩa quang trọng đối với đời sống của cây

Bình luận (2)
Miinhhoa
Miinhhoa 27 tháng 12 2020 lúc 8:29

bn xem lại đề giúp mình với !!

Bình luận (0)
Đỗ Hoàng Anh
Đỗ Hoàng Anh 25 tháng 12 2020 lúc 20:41

0,2

Bình luận (1)
Trần Nguyễn Thiện Nhân
Trần Nguyễn Thiện Nhân 25 tháng 12 2020 lúc 20:57

0,2

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 25 tháng 12 2020 lúc 20:02

bạn sửa tia đối của tia AB thành tia AB nhé

Bình luận (1)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 25 tháng 12 2020 lúc 20:05

undefined

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 25 tháng 12 2020 lúc 20:03

undefined

Bình luận (0)
Đinh Trà My
Đinh Trà My 25 tháng 12 2020 lúc 20:03

câu 5 

     a) trên tia Ox có om<ON (4cm<8cm)

         suy ra M nằm giữa O và N

    b)suy ra OM+MN=ON

       suy ra 4    +MN    =8

      suy ra MN=8-4=4

      c)OM=MN=4 cm

        mà M nằm giữa O và N

       nên M là trung điểm của ON

  o M N x

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 25 tháng 12 2020 lúc 20:04

Bạn sửa Tia đối của tia AB Thành tia AB nhé! 

 

Bình luận (0)
Đỗ Lâm An An
Đỗ Lâm An An 18 tháng 12 2020 lúc 20:33

=3.25+15.1-13

=75+15-13

=90-13

=77

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 18 tháng 12 2020 lúc 20:38

3.52+15.20-26:2

=3.25+15.1-13

=75+15-13

=90-13

=77

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN