Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác

Sửa đề: Q là trung điểm của AN

Xét ΔAMN có 

P là trung điểm của AM(gt)

Q là trung điểm của AN(gt)

Do đó: PQ là đường trung bình của ΔAMN(Định nghĩa đường trung bình của tam giác)

Suy ra: PQ//MN và \(PQ=\dfrac{MN}{2}\)(Định lí 2 về đường trung bình của tam giác)

hay MN//CP(đpcm)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN