Ôn tập chương I

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 7 tháng 1 lúc 15:29

\(cos\left(\overrightarrow{a};\overrightarrow{b}\right)=\dfrac{-1.2+1.0}{\sqrt{1^2+1^2}.\sqrt{2^2+0^2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\)

\(\Rightarrow\left(\overrightarrow{a};\overrightarrow{b}\right)=135^0\)

Bạn bấm máy shift-cos là ra kết quả 

Bình luận (0)
Ngọc
Ngọc 22 tháng 11 2020 lúc 8:23

Mọi người giúp em vs ạ:<

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 11 2020 lúc 22:42

Ta có: \(\left(2n+1\right)^2-9\)

\(=\left(2n+1+3\right)\left(2n+1-3\right)\)

\(=\left(2n+4\right)\left(2n-2\right)\)

\(=2\left(n+2\right)\cdot2\left(n-1\right)\)

\(=4\left(n+2\right)\left(n-1\right)⋮4\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 16 tháng 11 2020 lúc 11:56

ĐKXĐ: \(x\ge0\)

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(1+2\sqrt{x}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}=0\\1+2\sqrt{x}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(tm\right)\\\sqrt{x}=-\frac{1}{2}\left(\text{vô nghiệm}\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 12 tháng 11 2020 lúc 21:26

BCLN của (4,6,8) là: 24

⇒Số học sinh của lớp đó là 24

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN