Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Vũ Thu Phương
3 tháng 6 lúc 13:24

độ dài cạnh phải luôn dương chứ, a>0 chứ bạn

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 5 lúc 0:41

Lời giải:

Khúc gỗ có $h=15$ cm, $r$ là bán kính đáy

Thể tích khúc gỗ ban đầu:

\(\pi r^2h=15\pi r^2\) (cm vuông)

Thể tích hình nón: 

\(\frac{1}{3}\pi r^2h=5\pi r^2\) (cm vuông)

Thể tích đẽo đi: $15\pi r^2-5\pi r^2=640\pi$

$\Rightarrow r=8$ (cm)

Thể tích khối gỗ hình nón: \(5\pi r^2=5\pi.8^2=320\pi \) (cm khối)

Bình luận (0)
Bảo Linh
18 tháng 5 lúc 20:57

Diện tích hình quạt tròn có công thức là :

S = π.R².n/360 hay S = l.R/2

 
Bình luận (0)
Trần Ái Linh
18 tháng 5 lúc 20:58

`S=(π R^2 n)/360`

`S=(lπ)/2`

.

n: số đo quạt tròn

l: độ dài cung `n^o`

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Đức
18 tháng 5 lúc 20:58

S=(pi.r2.l):360

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
7 tháng 5 lúc 10:08

a) Thể tích cái ly:

\(V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi.2^2.6=8\pi\) \(\left(cm^3\right)\)

b) Thể tích rượu chứa trong ly:

\(V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h_r=\dfrac{1}{3}\pi.2^2.3=4\pi\) \(\left(cm^3\right)\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
7 tháng 5 lúc 10:12

Sửa lại câu b) nhé em!

Do A'B' // AB và A' là trung điểm của OA

\(\Rightarrow A'B'\) là đường trung bình của \(\Delta OAB\)

\(\Rightarrow A'B'=\dfrac{1}{2}AB=\dfrac{1}{2}.2=1\left(cm\right)\)

Thể tích rượu trong ly:

\(V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h_r==\dfrac{1}{3}\pi.1^2.3=\pi\left(cm^3\right)\)

Bình luận (0)

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x(km/h)(Điều kiện: x>15)

Vận tốc của ô tô thứ hai là: x-15(km/h)

Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là: \(\dfrac{180}{x}\)(giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là: \(\dfrac{180}{x-15}\)(giờ)

Theo đề, ta có phương trình:

\(\dfrac{180}{x-15}-\dfrac{180}{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{180x}{x\left(x-15\right)}-\dfrac{180\left(x-15\right)}{x\left(x-15\right)}=\dfrac{2x\left(x-15\right)}{x\left(x-15\right)}\)

Suy ra: \(2x^2-30x=180x-180x+2700\)

\(\Leftrightarrow2x^2-30x-2700=0\)

\(\text{Δ}=\left(-30\right)^2-4\cdot2\cdot\left(-2700\right)=22500\)

Vì Δ>0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{30-\sqrt{22500}}{4}=-30\left(loại\right)\\x_2=\dfrac{30+\sqrt{22500}}{4}=45\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)Vậy: Vận tốc của ô tô thứ nhất là 45km/hVận tốc của ô tô thứ hai là 30km/h
Bình luận (0)
tuan anh
10 tháng 3 lúc 19:48

dễ lắm áp dụng công thức là ra

 

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN