Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 7 tháng 7 2020 lúc 0:48

Lời giải: Bán kính khối trụ (cũng là bán kính khối nón) là: $14:2=7$ (dm)

Thể tích phần khối trụ là: $\pi r^2.h=\pi. 7^2.7=343\pi$ (dm3)

Chiều cao phần khối nón là: $16-7=9$ (dm)

Thể tích phần khối nón là: $\frac{1}{3}.\pi r^2.h=\frac{1}{3}.\pi. 7^2.9=147\pi$ (dm3)

Thể tích dụng cụ: $343\pi +147\pi =490\pi$ (dm3)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 2 tháng 7 2020 lúc 21:55

*\(S_{xq}=\pi Rl\)

=> \(l=\frac{65\pi}{5\pi}=13\) cm

=> h = \(\sqrt{13^2-5^2}=12\left(cm\right)\)

Thể tích hình nón là :

\(V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}.\pi.5^2.12=100\pi\left(cm^3\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 30 tháng 6 2020 lúc 21:58

\(d=22\Rightarrow R=11\)

Thể tích khí cần bơm:

\(V=\frac{4}{3}\pi R^3\approx5575\left(cm^3\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN