Ôn tập chương Biểu thức đại số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 15 tháng 1 lúc 20:57

a) Ta có: A+B

\(=xyz-3x^2+5xy-8+5x^2+xyz-5xy-y^2+61\)

\(=2x^2-y^2+2xyz+53\)

b) Ta có: A-B

\(=xyz-3x^2+5xy-8-5x^2-xyz+5xy+y^2-61\)

\(=-8x^2+y^2+10xy-69\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 11 tháng 1 lúc 18:48

Bạn xem lại đề xem biểu thức viết có đúng không? Tất nhiên biểu thức A như bạn viết thì vẫn tính được giá trị nhưng nó không hợp lý lắm.

Bình luận (5)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 11 tháng 1 lúc 19:48

Lời giải:

\(A=\frac{(a+b)(-x-y)-(a-y)(b-x)}{abxy(xy+ay+ab+by)}=\frac{-ax-ay-bx-by-ab+ax+by-xy}{abxy(xy+ay+ab+by)}\)

\(=\frac{-(ab+ay+bx+xy)}{abxy(xy+ay+ab+by)}\)

Với $a=\frac{1}{3}; b=-2; x=\frac{3}{2}; y=1$ thì: $abxy=-1$

$\Rightarrow A=\frac{ab+ay+bx+xy}{xy+ay+ab+by}=1+\frac{b(x-y)}{xy+ay+ab+by}$

Thay giá trị $x,y,a,b$ vào thì:

$A=\frac{11}{5}$

 

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 3 tháng 1 lúc 21:45

Đồ thị hàm số y=ax(\(a\ne0\)) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) suy ra đẳng thức \(ad=bc\)

Số vô tỉ là số viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bình luận (0)
︵✿мσи¢ôĐơи‿✿
︵✿мσи¢ôĐơи‿✿ 3 tháng 1 lúc 21:51

Đồ thị hàm số y = ax ( a khác 0 ) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) suy ra đẳng thức ad = bc 

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn 

Bình luận (0)
Như Trúc
Như Trúc Hôm qua lúc 12:23

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 3 tháng 1 lúc 20:49

Bạn xem lại đề giúp mình nhé

Bình luận (0)
Đào Xuân Ánh
Đào Xuân Ánh 3 tháng 1 lúc 20:59

đây là đề thi của tớ nên ko sai đâu

Bình luận (0)
PHAN HUY HOÀNG
PHAN HUY HOÀNG 29 tháng 12 2020 lúc 16:32

văn thì sao

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 29 tháng 12 2020 lúc 16:41

đ​iể​m giữa​ kì​ hay cuối​ kì​? Mak  nế​u là​ đ​iể​m giữ​a kì​ như​ng cuối​ kì​ bạn​ thi tôốt​ vẫ​n có​ hi vọnglolang

Bình luận (0)
Sachi
Sachi 29 tháng 12 2020 lúc 17:11

mình nghĩ bạn được học sinh khá vì học sinh giỏi phải có các môn thi điểm đều phải trên 8 hết nhưng đó là quy định trường mình còn trường của bạn thì mình không biết

Bình luận (0)
phạm tô thùy dương
phạm tô thùy dương 27 tháng 12 2020 lúc 12:09

ý mình là khoanh ý

Bình luận (0)
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương 25 tháng 12 2020 lúc 22:25

Gọi chiều dài là x, chiều rộng là y cuả 1 hình chữ nhật(x,y\(\geq0\))

Ta có tỉ số chiều rộng và chiều dài là 0,25 nên x=4y

Chu vi của hcn là 20m nên x+y=20

=> 5y=20 =>y=4

=> x=4.4=16

Diện tích của hình chữ nhật là: 4.16=64 (\(m^2\))

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN